Internetowa szkoła wyższa

Pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) powstanie internetowa szkoła wyższa na Ukrainie. Będzie ona kształcić w zakresie technologii informatycznych. Powstanie w ramach polsko-ukraińskiej współpracy Wschód-Wschód. Inicjatywa ta jest finansowana i wspierana technicznie przez rząd Japonii.

Pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) powstanie internetowa szkoła wyższa na Ukrainie. Będzie ona kształcić w zakresie technologii informatycznych. Powstanie w ramach polsko-ukraińskiej współpracy Wschód-Wschód. Inicjatywa ta jest finansowana i wspierana technicznie przez rząd Japonii.

W latach 90. Japonia wspomogła utworzenie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. "Teraz wiedza i doświadczenie uzyskane dzięki tej szkole mają posłużyć ukraińskiemu systemowi edukacyjnemu" - twierdzą przedstawiciele UNDP. Projekt zakłada stworzenie dwóch pilotażowych centrów, których zadaniem będzie prowadzenie kursów przez Internet.


TOP 200