Internetowa oferta TP S.A.

Oficjalne oddanie do eksploatacji szkieletowej sieci transmisji danych Polpak-T.

Oficjalne oddanie do eksploatacji szkieletowej sieci transmisji danych Polpak-T.

Podczas VII Międzynarodowych Targów Łączności Intertelecom w Łodzi przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej S.A. dokonali oficjalnego przekazania do eksploatacji szkieletowej sieci transmisji danych Polpak-T. Zapewnia ona transmisję danych z prędkościami od 64 kbps do 2 Mbps. Polpak-T składa się z 50 węzłów i 10 sieci metropolitarnych, połączonych szybką siecią szkieletową. Jej działanie oparto na protokole Frame Relay. Pełny cennik oferowanych za jej pośrednictwem usług powinien być przedstawiony w pierwszej połowie kwietnia br. Sieć zbudowano na bazie urządzeń firmy Nortel, należących do rodziny Magellan Passport.

Podstawowymi usługami świadczonymi poprzez Polpak-T mają być wirtualne łącza dzierżawione (PVC) i tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN). W ciągu dwóch lat oferta ma objąć wszystkie miasta wojewódzkie, a prędkości transmisji będą zwiększone do 34 Mbps i 155 Mbps. Już obecnie uruchomiono pilotową łączność 34 Mbps między Warszawą, Gdańskiem i Łodzią, zrealizowaną w technologii ATM. Według przedstawicieli TP S.A., Polpak-T to początek budowy infostrady w naszym kraju.

Rozbudowie uległa pierwotna sieć teletransmisji Polpak. Wzbogacono ją o możliwość obsługi poczty w protokole X.400, obudowaną interfejsami do poczty MS Mail, SMTP, Lotus Notes i cc:Mail. Dostępna będzie także elektroniczna książka adresowa X.500 i możliwość wymiany danych w standardzie EDI. Pełna oferta wykorzystania poczty Polpak-T zostanie przedstawiona na tegorocznym Infosystemie.

Również na Infosystemie Telekomunikacja Polska S.A. powinna przedstawić swoją ofertę internetową. Na bazie sieci Polpak-T ma być uruchomiony komutowany dostęp do sieci globalnej w protokołach SLIP i PPP. W całym kraju będzie jeden numer telefoniczny, spod którego będzie można połączyć się z Internetem. Prawdopodobnie w pierwszym okresie dostęp do usług, takich jak WWW, będzie praktycznie darmowy - poza opłatami za lokalne połączenia telefoniczne. W każdym mieście, w którym obecne są węzły sieci Polpak-T, zainstalowano co najmniej kilkadziesiąt modemów 28,8 kbps. TP S.A. uruchomiła już własne zagraniczne łącze do Internetu o przepustowości 2 Mbpsek. Dzięki porozumieniu z NASK-iem spółka połączona jest bezpośrednio z Internetem w Polsce.

Według przedstawicieli Telekomunikacji, celem tych działań jest uczynienie Internetu dobrem powszechnie dostępnym. TP S.A. zamierza także współpracować z komercyjnymi dostawcami Internetu. W marcu br., po upływie ok. dziewięciu miesięcy od wejścia w życie nowej Ustawy o Łączności, Ministerstwo Łączności zaczęło wydawać koncesje na świadczenie usług internetowych.


TOP 200