Internetowa montownia

Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw, bezpieczna sieć wymiany danych, wspólne planowanie produkcji - w tych kierunkach rozwija się informatyka w sektorze motoryzacyjnym.

Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw, bezpieczna sieć wymiany danych, wspólne planowanie produkcji - w tych kierunkach rozwija się informatyka w sektorze motoryzacyjnym.

Na drugiej międzynarodowej konferencji "Przemysł samochodowy Europy Środkowo-Wschodniej AutoCEE 2000", która odbyła się w Warszawie 12-14 kwietnia, oprócz analiz potencjału rynku motoryzacyjnego i metod restrukturyzacji przedsiębiorstw produkujących samochody w tym rejonie Europy, pojawiły się tematy związane z informatyką. Nie zabrakło oczywiście takich fraz, jak: Internet, handel elektroniczny czy organizacja wirtualna, ale umieszczanych zazwyczaj nie w kontekście relacji z klientami, lecz współpracy między producentami samochodów a kolejnymi szczeblami ich dostawców i poddostawców.

Przepływ informacji i zamówień

"W tej chwili producenci samochodów w zasadzie sami nic nie wytwarzają, zajmują się tylko składaniem elementów dostarczonych im przez dostawców. Jednocześnie prawie nie produkuje się już samochodów w długich, jednakowych seriach. Każdy samochód produkowany jest dla konkretnego Kowalskiego, który zamówił zieloną tapicerkę, klimatyzację i podgrzewane lusterka. Dlatego coraz ważniejszy staje się sprawny i jak najszybszy przepływ informacji między firmami produkującymi poszczególne elementy tego samochodu, aby jak najszybciej dotarł on do klienta" - mówi Romuald Barłóg, kierownik działu organizacji i przetwarza-nia danych Volkswagen Elektro-Systemy sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.

Internet uznano za doskonałe medium komunikacyjne ze względu na jego globalną infrastrukturę i niski koszt wykorzystania, szczególnie w porównaniu z wysokimi nakładami, które firmy ponoszą tworząc systemy EDI (Electronic Data Interchange). Jednocześnie jednak pojawiało się wiele zastrzeżeń w odniesieniu do niskiego poziomu bezpieczeństwa, zmiennej przepustowości, ograniczonej niezawodności oraz braku odpowiedniej administracji i zarządzania.

Prywatna sieć Internet

Rozwiązaniem wydaje się sieć ANX (Automotive Network Exchange), obejmująca grupę połączonych i zarządzanych centralnie sieci, do których dostęp jest zapewniany przez certyfikowanych dostawców usług internetowych. ANX wydzielono z publicznej sieci Internet. Powstała w USA, a pod koniec 1998 r. pojawiła się również w Europie jako ENX. Obecnie umożliwia wymianę danych zgodnie z protokołem EDIFACT, korzystanie z poczty elektronicznej i oprogramowania wspierającego pracę grupową. W przyszłości ma być rozbudowana o telefonię internetową, połączenia wideokonferencyjne i interaktywne projektowanie.

Alternatywą dla ANX może być model, w którym producent samochodów i jego podstawowi dostawcy połączeni są bezpośrednio w systemie EDI, natomiast poddostawcy łączą się przez Internet wykorzystując standardową przeglądarkę, aby skorzystać z zasobów informacyjnych producenta i dostawców. W podobny sposób z systemów tych mogą korzystać dystrybutorzy, dilerzy, producenci części zamiennych i firmy serwisujące.

W jednym łańcuchu dostaw

Na współdzieleniu i wymianie informacji opiera się również idea wspólnego projektowania kolejnych modeli i planowania produkcji w całym łańcuchu dostaw. Wspólne planowanie, dzięki wykorzystaniu Internetu, umożliwia zredukowanie nadwyżek produkcyjnych, skrócenie czasu dostawy poszczególnych elementów i jednocześnie, co najważniejsze, znaczne obniżenie wysokości zapasów, które są utrzymywane ze względów bezpieczeństwa na każdym etapie łańcucha dostaw.

Jak jednak zauważył jeden z uczestników konferencji, w polskich warunkach wspólne planowanie czy dostawy w systemie just-in-time mają nadal ograniczone zastosowanie z uwagi na trudne do przewidzenia losy poszczególnych transportów, uwarunkowanych wielogodzinnymi postojami na granicach i jakością dróg. Dlatego w Polsce nadal dużym zainteresowaniem cieszą się programy wspierające gospodarkę magazynową oraz ich rozszerzenia do komunikacji bezprzewodowej, umożliwiające np. wprowadzanie online informacji o nadchodzących transportach.


TOP 200