Internet zwolniony z podatku

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał - przegłosowaną przez Sejm - Ustawę o podatku od towarów i usług, w myśl której usługi internetowe dla użytkowników indywidualnych i instytucji kulturalnych zostały zwolnione z VAT. Informację taką podał PAP.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał - przegłosowaną przez Sejm - Ustawę o podatku od towarów i usług, w myśl której usługi internetowe dla użytkowników indywidualnych i instytucji kulturalnych zostały zwolnione z VAT. Informację taką podał PAP.

Taki zapis w ustawie o podatku od towarów i usług naraża jednak Polskę na konflikt z Unią Europejską. Co więcej, ustawa jest niekorzystna dla całego rynku. Niewykluczone nawet że doprowadzi do wzrostu cen za usługi internetowe.


TOP 200