Internet w telewizji kablowej Dami

Telewizja kablowa Dami wraz z Microsoftem i firmą 3Com zakończyły realizację pierwszego w Polsce projektu wykorzystania telewizji kablowej do dwukierunkowego przesyłania danych, obrazu i głosu. Projekt wdrożono w wałbrzyskim oddziale sieci Dami.

Telewizja kablowa Dami wraz z Microsoftem i firmą 3Com zakończyły realizację pierwszego w Polsce projektu wykorzystania telewizji kablowej do dwukierunkowego przesyłania danych, obrazu i głosu. Projekt wdrożono w wałbrzyskim oddziale sieci Dami.

Testowa instalacja jest efektem strategicznego porozumienia podpisanego w styczniu br. między firmami 3Com i Microsoft, które ma przyspieszyć wdrażanie sieci nowych generacji, integrujących transmisję danych, głosu i obrazu.

W pierwszej fazie wdrożenia projektu dostęp do lokalnych zasobów multimedialnych sieci oraz do Internetu uzyskało ok. 100 abonentów kablówki.

Uruchomiona instalacja działa na bazie modułów 3Com Total Control Hub, oprogramowania Microsoft Commercial Internet Server 2.0 i Windows NT 4.0 oraz modemów 3Com US Robotics Cable Modem CMX.

"Do tej pory umożliwiliśmy komunikację 200 milionom ludzi na całym świecie. Technologia modemów kablowych otwiera perspektywy powiększenia tej liczby o kolejne miliony użytkowników sieci telewizyjnych, którzy obecnie są jedynie biernymi odbiorcami programów" - powiedział Wojciech Głownia, dyrektor 3Com Poland.

Dokładne koszty usługi nie są jeszcze znane, ponieważ telewizja Dami dopiero złożyła podanie do Ministerstwa Łączności o udzielenie koncesji na świadczenie nowych usług. W fazie testów abonenci nie ponoszą opłat. Szacuje się natomiast, że miesięczny abonament wyniesie ok. 70 zł, a aktywacja ok. 500 zł. Nie ustalono także, czy modemy będą dzierżawione (za ok. 30 zł miesięcznie) czy sprzedawane.

Telewizja kablowa Dami działa w 15 miastach na południu kraju i ma ponad 120 tys. abonentów. Zdaniem jej przedstawicieli, z nowych usług powinno skorzystać 8-10% klientów.


TOP 200