Internet w przedsiębiorstwie

Wiele ataków może być bardzo łatwo wyprowadzona z przeglądarki, inne wymagają gruntownej wiedzy o serwerach hostowych i określonych aplikacjach, wszystkie jednak zagrażają ośrodkom webowym. Lista form ataków jest dość długa. Oto tylko kilka przykładów:

 • Cross-site scripting – złośliwy kod, zazwyczaj w formie znacznika składniowego <SCRIPT>, dołączonego do URL, wykonywany w momencie kliknięcia go.

 • Przepełnienia bufora aplikacji – zbyt długie zlecenie wysłane do aplikacji, przekraczające rozmiar przydzielonego bufora, może pozwolić na wykonanie kodu wprowadzonego przez napastnika lub zniszczenie istotnych danych systemowych.

 • Sfałszowane cookie – manipulowanie sesją obejmującą cookie może umożliwić napastnikowi nieautoryzowane uzyskanie informacji z serwera. Cookies są przekazywane z serwera do przeglądarki, tak więc nieodporne na manipulację. Aplikacje nie zakładają zmian w cookie, mogą więc przetwarzać fałszywe cookie, co z kolei może prowadzić do modyfikacji stałych pól danych.

 • Manipulacja na polach zakrytych – obejmuje zmiany wartości pól zakrytych, które często zawierają informacje statusowe dla serwera.

 • Znane luki – pozwalają na wykorzystanie znanych powszechnie usterek lub ustawień domyślnych, które nie zostały załatane czy zmienione.
Środki ochrony

W związku z pogłębianiem się zagrożeń związanych z technikami webowymi pojawiły się narzędzia ochrony, rozwiązujące problemy nieszczelności serwerów webowych i aplikacji. W narzędziach tych wykorzystano wiele technologii.

Do podstawowych rozwiązań związanych z ochroną weba i aplikacji można zaliczyć:

 • zaufane systemy operacyjne (TOS)

 • hostowe IDS

 • Hostowe systemy zapobiegania włamaniom (Host IPS)

 • osłony aplikacji

 • urządzenia air gap

 • kontrole wyjścia

 • ocenę podatności na zagrożenia (VA).


TOP 200