Internet w mojej gminie: miasto Łódź

Projekt Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna ma na celu zbudowanie jednolitej infrastruktury teleinformatycznej, która "$pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym dla operatorów świadczących usługę tzw. ostatniej mili$".

Projekt samorządu miasta Łodzi ma na celu polepszenie dostępności usług hurtowych, co z kolei spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego. To zaś wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych. W ramach pierwszego etapu projektu w województwie łódzkim wybudowane zostanie ponad 300 km sieci szkieletowej i ponad 460 km sieci dystrybucyjnej. W listopadzie 2010 r. zakończono projekt pilotażowy, który zakłada budowę sieci na terenie pięciu gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na serwisie Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Miasta Łodzi (si.lodzkie.pl).

O projekcie Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej pisaliśmy już też na stronach Computerworld.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie

Zasięg: ponad 630 miejscowości i ponad 131 tys. gospodarstw domowych, z czego aż 38 tys. w obszarach tzw. "białych plam", całkowicie pozbawionych dostępu do szerokopasmowego Internetu

Termin: planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2013 r.

Prędkość transmisji:

Koszt projektu: 71 mln zł

Zapraszamy kolejne gminy do wypełnienia naszej ankiety. Computerworld.pl zaczął zbierać informacje na temat Internetu socjalnego udostępnianego przez polskie gminy ich mieszkańcom. Zebraliśmy już ponad 20 ankiet, a ponad 200 gmin i powiatów pobrało od nas login i hasło do ankiety, od dziś (16 grudnia) zaczniemy je opisywać na naszych stronach.

Jeśli uważacie, że Wasza gmina powinna zostać opisana, powinna zgłosić się do nas piszcie do nas.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200