Internet w mojej gminie: Tychy

"Dać szansę Tyszanom" to projekt Internetu socjalnego na Śląsku. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

"Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Miasta Tychy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności" - napisali w naszej ankiecie śląscy samorządowcy

Cel projektu jest zgodny z celem działania 8.3 PO IG, w tym z celami szczegółowymi:

  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 100 gospodarstwom domowym z terenu Miasta Tychy,
  • wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu,
  • rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

Zobacz również:

  • Rząd przyjął projekt o ułatwieniach w budowie szerokopasmowego internetu

Zasięg: 100 gospodarstw domowych na terenie gminy Tychy

Technologia: Internet bezprzewodowy

Termin: bd.

Prędkość transmisji: bd.

Koszt projektu: 885 tys. zł

Zapraszamy kolejne gminy do wypełnienia naszej ankiety. Computerworld.pl zaczął zbierać informacje na temat Internetu socjalnego udostępnianego przez polskie gminy ich mieszkańcom. Zebraliśmy już ponad 20 ankiet, a ponad 200 gmin i powiatów pobrało od nas login i hasło do ankiety, od dziś (16 grudnia) zaczniemy je opisywać na naszych stronach.

Jeśli uważacie, że Wasza gmina powinna zostać opisana, powinna zgłosić się do nas piszcie do nas.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200