Internet w mojej gminie: Płaska

Zapewnie dostępu do Internetu mieszkańcom tej gminy w powiecie augustowskim ma być szansą na jej szybszy rozwój.

Projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu przez "techniczne zapewnienie dostępu do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 144 Kb/s dla 200 gospodarstw, 2 szkół publicznych, 4 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednej publicznej instytucji kultury" w gminie Płaska. Samorząd lokalny chce dodatkowo przekazać sprzęt komputerowy oraz zapewnić szkolenie i uruchomić kampanię informacyjną. Ma to umożliwić "efektywne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z przyczyn materialnych, infrastrukturalnych i kompetencyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3".

Gmina chce zbudować sieć szkieletową w standardzie GPON, a dodatkowo - w miejscach bardziej oddalonych - uzupełnić ją o system radiowy w standardzie WiMAX/WiFi.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie

Zasięg: teren gminy Płaska

Technologia: WiMAX/WiFi 802.11a/b/g

Termin: cały projekt ma się zakończyć w grudniu 2012 r.

Prędkość transmisji: nie mniejsza niż 144 Kb/s

Koszt projektu: 4,9 mln zł

Zapraszamy kolejne gminy do wypełnienia naszej ankiety. Computerworld.pl zaczął zbierać informacje na temat Internetu socjalnego udostępnianego przez polskie gminy ich mieszkańcom. Zebraliśmy już ponad 20 ankiet, a ponad 200 gmin i powiatów pobrało od nas login i hasło do ankiety, od dziś (16 grudnia) zaczniemy je opisywać na naszych stronach.

Jeśli uważacie, że Wasza gmina powinna zostać opisana, powinna zgłosić się do nas piszcie do nas.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200