Internet w mojej gminie: Nowy Sącz

Miasto w listopadzie 2010 roku zaoferowało bezprzewodową transmisję danych oraz dostęp do Internetu na potrzeby miasta Nowego Sącza.

"Do korzystania z bezprzewodowej, darmowej sieci użytkownicy stacjonarnych komputerów potrzebują bezprzewodowej karty radiowej WiFi i ewentualnie anteny kierunkowej w zależności od usytuowania miejsca odbioru sygnału w stosunku do punktów nadawczych" - napisali w ankiecie Computerworld urzędnicy Nowego Sącza.

W skład systemu wchodzą:

  • jeden punkt centralny w miejscu styku z dostawcą (dostawcami) Internetu, w którym uruchomiony został router brzegowy, oraz serwer z aplikacją zarządzającą i monitorującą pracę sieci,
  • 3 punkty węzłowe szkieletu sieci połączone ze sobą w ring za pomocą łączy radiowych punkt-punkt pracujących w paśmie częstotliwości 5,4 GHz o wysokiej przepustowości i 3 stacje bazowe systemu radiowego pracujące w konfiguracji punkt-wielopunkt w paśmie częstotliwości 5,4 GHz (zlokalizowane w tych samych miejscach co punkty węzłowe szkieletu sieci), dostarczające sygnał do wybranych jednostek organizacyjnych miasta oraz mini-stacji bazowych pracujących w paśmie częstotliwości 2.4 GHz (zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g)
  • 15 mini-stacji bazowych pracujących w paśmie częstotliwości 2,4 GHz pełniących rolę hot-spotów, zapewniających dostęp do Internetu mieszkańcom Nowego Sącza i turystom (zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g).

Projekt został w całości zrealizowany ze środków własnych Miasta i ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego. "Dzięki jego realizacji sądecka społeczność uzyskała dostęp do usług elektronicznych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co stworzy nowe szanse dla rozwoju ekonomicznego miasta i jakości życia. W następstwie stworzenia sieci bezpłatnego dostępu do Internetu Samorząd Nowego Sącza w swych kontaktach z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi będzie zwiększać w kolejnych latach ofertę usług za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji" - uważają przedstawiciele urzędu miasta.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie

Zasięg: 70% obszaru miasta, obszar rynku i przebiega od początku ul. Jagiellońskiej, dalej kolejno przez skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Narutowicza do wylotu ulicy Konarskiego, dodatkowe urządzenia abonenckie systemu punkt-wielopunkt pracujące w paśmie częstotliwości 5,4 GHz zamontowane w wybranych jednostkach organizacyjnych miasta

Technologia: sieć bezprzewodowa, sieć kratowa w technologii MESH

Termin: listopad 2010 r.

Prędkość transmisji: 265 kb/s

Koszt projektu: 1,6 mln zł

Zapraszamy kolejne gminy do wypełnienia naszej ankiety. Computerworld.pl zaczął zbierać informacje na temat Internetu socjalnego udostępnianego przez polskie gminy ich mieszkańcom. Zebraliśmy już ponad 20 ankiet, a ponad 200 gmin i powiatów pobrało od nas login i hasło do ankiety, od dziś (16 grudnia) zaczniemy je opisywać na naszych stronach.

Jeśli uważacie, że Wasza gmina powinna zostać opisana, powinna zgłosić się do nas piszcie do nas.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200