Internet w małym biznesie

Dominacja działalności komercyjnej w ramach Internetu stała się faktem. W ciągu ostatnich dwóch lat rejestracja domen komercyjnych w całym Internecie wzrosła do 90% wszystkich organizacji. Fakt ten ostatecznie obala mit o Internecie jako domenie działalności akademickiej czy też badawczej. Najszybciej rozwijającą się i najbardziej popularną częścią Internetu jest bez wątpienia Web.

Dominacja działalności komercyjnej w ramach Internetu stała się faktem. W ciągu ostatnich dwóch lat rejestracja domen komercyjnych w całym Internecie wzrosła do 90% wszystkich organizacji. Fakt ten ostatecznie obala mit o Internecie jako domenie działalności akademickiej czy też badawczej. Najszybciej rozwijającą się i najbardziej popularną częścią Internetu jest bez wątpienia Web.

W kwietniu 1997 liczba ośrodków webowych szacowana była na 1 milion, a już dwa lata później wzrosła do 5 milionów. Firma Intel podaje, że wartość jej produktów sprzedanych on-line osiągnęła w ciągu miesiąca kwotę 1 mld USD, co stanowi 40% całej sprzedaży firmy. Z kolei firma Dell osiągała w sprzedaży internetowej w kwietniu 1999 obroty około 14 mln USD dziennie, podczas gdy jeszcze w czerwcu 1998 kwota ta nie przekraczała 5 mln USD. Aktualne dochody firmy ze sprzedaży za pośrednictwem Internetu wynoszą około 14% dochodów całkowitych.

Jednak handel przez Internet jest Ziemią Obiecaną nie tylko dla dużych firm sektora IT. Małe i średnie firmy odnotowują często duży wzrost obrotów dzięki technice internetowej, używanej zarówno do sprzedaży produktów, jak i obsługi klienta w szerszym sensie. E-commerce daje w tym względzie niepowtarzalną okazję do zmiany podejścia do biznesu i jakości świadczonych usług. Jest to medium idealne do rozszerzenia działalności na skalę globalną. Internet redukuje znacznie liczbę pism, połączeń telefonicznych i faksowych, emitowanych przez firmy na całym świecie. Trzydzieści procent użytkowników Internetu potwierdza w przeprowadzanych ankietach, że stosowanie Internetu daje nowe możliwości biznesowe, a 43% potwierdza zwiększenie swej produkcji dzięki stosowaniu techniki internetowej w marketingu.

Jak dotychczas główne korzyści upatruje się w tym, że Internet oferuje lepszą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Zwłaszcza Web daje nowe medium dla marketingu i niezwykle bogate zasoby informacyjne. Pojawiają się też innowacyjne aplikacje pozwalające na prowadzenie sprzedaży i przeszukiwanie baz danych.

Istnieją także inne korzyści: poczta elektroniczna i transfer plików. Użytkowanie Weba to nie tylko witryny firmy w Internecie, ale także sposobność do tworzenia i rozszerzania nowych usług.

Możliwości, jakie daje małym i średnim przedsiębiorstwom handel elektroniczny, polegają zwłaszcza na szansie konkurowania w skali globalnej. Technika papierowa jest powolna i nieefektywna, ogranicza szansę równorzędnego konkurowania małych i średnich firm w skali globalnej.

Komputery oraz Internet w małych firmach

Internet w małym biznesie

Użytkowanie komputerów i korzystanie z Internetu

Większa część małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników) nie ma jeszcze komputerów. Szacuje się, że jedynie 42% polskich firm tego sektora jest w nie wyposażonych. Najczęściej spotykanym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest brak potrzeby posiadania sprzętu komputerowego. Takiego zdania jest około 52% ankietowanych firm, ale 25% respondentów motywuje to wysoką ceną urządzeń, a 21% twierdzi, że ich firma jest zbyt mała.

Wśród firm skomputeryzowanych niemal połowa, bo 48%, ma dostęp do Internetu. Do cech wyróżniających te firmy można zaliczyć: zatrudnianie dużej liczby pracowników, prowadzenie współpracy gospodarczej z zagranicą, lokalizacja w miastach oraz kierownictwo z wyższym wykształceniem. Co czwarta firma dysponująca sprzętem komputerowym, ale bez dostępu do Internetu, planuje nadrobić braki w ciągu roku.

Dwie trzecie badanych przedsiębiorstw korzysta z Internetu krócej niż półtora roku. Daje się zauważyć, że wśród firm wprowadzających Internet jest coraz więcej przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby z wyższym wykształceniem, co w pewnym stopniu może uzasadniać rozpowszechnianie się tego sposobu komunikacji.

Przeważająca część respondentów – 86% – wykorzystuje Internet do zdobywania informacji ze stron WWW . Spora jednak część – 69 % – przyznaje, że nie korzysta z poczty elektronicznej. W mniejszym stopniu angażują pracowników firm takie aplikacje, jak kopiowanie plików czy programów oraz udostępnianie informacji o sobie na stronach WWW – odpowiednio 44 i 43 %. Zakupy przez Internet, usługi internetowo-bankowe są dosyć ekskluzywnymi aplikacjami; odsetek przedsiębiorstw korzystających z handlu elektronicznego pozostaje wciąż niewielki. Zupełnie marginalnie wygląda sprawa prowadzenia własnego kanału dystrybucyjnego za pośrednictwem Internetu. Innymi słowy – prowadzenia sprzedaży własnych produktów w Internecie. Przedsiębiorcy obawiają się głównie ryzyka finansowego podejmowanego przy takich transakcjach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200