Internet w dwóch wariantach

NASK przedstawił nowy cennik za korzystanie z Internetu w Polsce.

NASK przedstawił nowy cennik za korzystanie z Internetu w Polsce.

"Na szybsze niż planowaliśmy podjęcie tej decyzji wpłynęło stanowisko Rady Użytkowników. Bez naszego cennika sieci miejskie nie mogły ustalić poziomu swoich cen" - wyjaśnił profesor Tomasz Hofmokl, dyrektor NASK. Użytkownicy Internetu będą mogli płacić za jego wykorzystanie, wybierając jeden z dwóch wariantów: taryfikację ruchu na dotychczasowych zasadach lub stałą opłatę za przepustowość łącza. Kienci NASK mają czas na podjęcie decyzji do połowy maja br. "Dotychczasowe analizy ruchu pozwalają stwierdzić, że jedynie dla nielicznych, największych klientów bardziej opłacalny będzie wariant opłaty za przepustowość łącza" - mówi Tomasz Hofmokl.

W obowiązującym dotychczas trzymiesięcznym moratorium naliczone rachunki mogły być co najwyżej czterokrotnie wyższe od ubiegłorocznych. Obecnie, w przypadku taryfikacji ruchu, ograniczenie to nie będzie obowiązywało.


TOP 200