Internet w badaniu

"Wielka sieć" zawiera analizy socjologiczne zjawisk związanych z korzystaniem z Internetu. Autorzy nie traktują jednak Internetu tylko jako medium komunikacyjnego, lecz zakładają, że jest on alternatywnym środowiskiem społecznym, w którym można obserwować coraz bardziej wzmożoną aktywność ludzi.

"Wielka sieć" zawiera analizy socjologiczne zjawisk związanych z korzystaniem z Internetu. Autorzy nie traktują jednak Internetu tylko jako medium komunikacyjnego, lecz zakładają, że jest on alternatywnym środowiskiem społecznym, w którym można obserwować coraz bardziej wzmożoną aktywność ludzi.

Ta rosnąca aktywność sieciowych społeczności wymaga z kolei zwiększonego wysiłku naukowego dla rzetelnego zbadania zjawisk zachodzących w tych przestrzeniach, poznania ich istoty i określenia mechanizmów rządzących ich rozwojem.

Wiele narzędzi badawczych znanych z tradycyjnej socjologii nie pasuje już jednak do opisu i poznania zjawisk w społecznościach sieciowych. Przed badaczami staje zadanie poszukania nowych, bardziej adekwatnych do charakteru opisywanej rzeczywistości metod badawczych i sposobów interpretacji otrzymanych wyników. Wyzwaniu temu starają się, chociaż po części, sprostać autorzy książki.

"Wielka sieć" jest książką nietypową. Zawiera zarówno dojrzałe, poważne rozprawy profesorów polskich uczelni, jak i przyczynkowe, bardziej powierzchowne prace ich studentów czy magistrantów. U podłoża decyzji o ich zamieszczeniu legło jednak, jak się można domyślać, przekonanie, że młodzi ludzie, którzy są już stałymi użytkownikami Internetu, lepiej rozumieją jego specyfikę i obowiązujące w nim reguły zachowań, przez co będą w stanie lepiej uchwycić naturę problemów naukowych związanych z nowymi technologiami.

<hr>"Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu", praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.


TOP 200