Internet szansą dla wszystkich (cz.2)

Statystyki i prognozy dotyczące Internetu, ogłaszane przez firmy konsultacyjne i organizacje badań rynkowych, różnią się dość znacznie, w zależności od przyjętych definicji i metodyki pomiarów. W USA rynek pomiarów i statystyk internetowych stał się prawdziwym przemysłem wspomagającym reklamę w Internecie. Autorzy starali się odwoływać do aktualnych danych (często bardzo się różniących od tych sprzed pół roku), ale nie wszędzie było to możliwe.

Podstawowe dane o Internecie

Statystyki i prognozy dotyczące Internetu, ogłaszane przez firmy konsultacyjne i organizacje badań rynkowych, różnią się dość znacznie, w zależności od przyjętych definicji i metodyki pomiarów. W USA rynek pomiarów i statystyk internetowych stał się prawdziwym przemysłem wspomagającym reklamę w Internecie. Autorzy starali się odwoływać do aktualnych danych (często bardzo się różniących od tych sprzed pół roku), ale nie wszędzie było to możliwe.

W informacjach z prasy dość często nie ma informacji, czy statystyka odnosi się do początku czy końca roku, dotyczy świata czy USA lub też np. czy dotyczy całkowitych przychodów z Internetu, e-commerce lub węższej kategorii: bankowości elektronicznej.

Np. EITO (European Information Technology Observatory) w edycji na rok 2000 wprowadza pojęcie użytkownika WWW, które obejmuje osoby korzystające z Internetu co najmniej raz na 3 miesiące, z wyłączeniem korzystania z tekstowej poczty elektronicznej.

Klasycznym przykładem trudności prognoz, nawet krótkoterminowych, było niedoszacowanie liczby zainstalowanych modemów ADSL w USA na koniec 1999 r. przez prawie wszystkie firmy konsultacyjne.

Szacuje się, że na świecie jest 250-400 mln użytkowników Internetu. Na początku 2005 r. ich liczba ma osiągnąć 1 mld.

Internet na świecie i w USA

Z powodów historycznych i poziomu rozwoju gospodarki oraz infrastruktury teleinformatycznej na USA przypada 40-60% działalności świata w Internecie. Według raportu ITU-T z 1999 r.: Challenges to the Network, Internet for the Development, 30% światowego ruchu telekomunikacyjnego jest przekierowywane przez USA, w przypadku Internetu natomiast ponad 90% ruchu rozpoczyna się, kończy lub przebiega przez USA.

Na świecie (stan na lipiec 2000;http://www.isc.org/ds/WWW-200007/dist-byname.html) przyłączonych było do sieci ok. 93,048 mln komputerów ze stałym numerem IP.

W Polsce wzrost liczby komputerów przyłączonych do stałego adresu IP jest większy niż w Europie Zachodniej. Jednak niekoniecznie jest tak w przypadku ruchu internetowego (związanego z coraz dłuższym okresem użytkowania w ciągu doby i transferami coraz większych plików). W sieci szkieletowej Worldcom/MCI do lipca 2000 r. w okresie 4 lat przepływność łączy zwiększała się 4-krotnie, a liczba portów 7-krotnie.

Internet w Europie

Internet szansą dla wszystkich (cz.2)

Handel przez Internet w Europie Zachodniej

Sektor teleinformatyczny w USA jest dwa razy większy (10% PKB) niż w Europie i rozwija się w tempie 15% rocznie, czyli dwa razy szybciej (raport Booz-Allen & Hamilton). Według EITO stosunki te wynoszą 1,5, a nie 2. W 1999 r. tylko 24% firm przemysłowych w Europie miało własne strony internetowe (86% w USA), obecnie procent ten wzrósł do 50-60. Rynek i przychody z Internetu są więc odpowiednio mniejsze.

Wg EITO 2000 w Europie Zachodniej przychody z samego handlu Business-to-Business (i to tylko z wartości końcowych, a nie łańcuchów pośrednich) wyniosą 17,9 mld euro w roku 2000 i 77,6 mld euro w roku 2002. Późniejsze dane pokazują, że poprzednie prognozy IDC były nie doszacowane.

W Europie zrealizowano ostatnio znaczące inwestycje w zakresie infrastruktury internetowej, a także rozwoju połączeń internetowych oraz usług z wartością dodaną. Większość środków pochłania rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, pojemności oraz zachowania prywatności. Docelowo Internet ma być multimedialną platformą przenoszącą głos, wideo, obrazy, transmisje rozsiewcze oraz transakcje komercyjne.


TOP 200