Internet szansą dla małych firm

Wyniki badań przeprowadzonych przez Demoskop na zlecenie Polskiej Fundacji MSP, przy współpracy z firmami Hewlett-Packard, Microsoft i Getin, wskazują na szanse, jakie stwarza Internet małym firmom.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Demoskop na zlecenie Polskiej Fundacji MSP, przy współpracy z firmami Hewlett-Packard, Microsoft i Getin, wskazują na szanse, jakie stwarza Internet małym firmom.

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) ogłosiła wyniki jednych z pierwszych w Polsce badań rynkowych wykorzystania Internetu w małych firmach. Przeprowadziła je na przełomie października i listopada br. firma Demoskop na próbie 947 firm zatrudniających do 49 pracowników. Projekt finansowały firmy Hewlett-Packard, Microsoft i Getin. Ta ostatnia w sierpniu br. uruchomiła polskie centrum e-biznesu dla MSP: www.getin.pl – platformę transakcyjną umożliwiającą handel elektroniczny, reklamę w sieci oraz udostępniającą serwisy doradcze.

Celem badania było uzyskanie informacji na temat stopnia wykorzystania technologii internetowych przez małe przedsiębiorstwa w ich działalności gospodarczej, oraz określenie wyobrażeń i poglądów przedsiębiorców na temat Internetu.

Badania Demoskopu wykazały, że obraz Internetu w oczach menedżerów małych firm jest dość jednorodny, choć firmy z dostępem do Sieci (48 proc. posiadających komputery – ok. 20 proc. wszystkich firm), oceniają tę technologię wyżej niż pozostali. Nie podłączeni do Sieci postrzegają ją, jako niezbędny element funkcjonowania, ale najczęściej w przyszłości, a nie już tu i teraz. Jednocześnie są świadomi, że rezygnacja z Internetu stwarza zagrożenie wyeliminowania z rynku. Co czwarta firma posiadająca komputery, ale bez dostępu do Internetu, ma w planie podłączenie się do Sieci w ciągu najbliższego pół roku.

Zdecydowana większość (78 proc.) firm korzystających z dobrodziejstw Internetu swoje doświadczenia z nim związane ocenia pozytywnie, stwierdzając, że spełnił on pokładane w nim nadzieje. Niezadowolonych 10 proc. respondentów narzeka głównie na niedostateczną jakość połączeń i chaos informacyjny.

Internet generalnie jest postrzegany jako technologia stosunkowo kosztowna, pomimo że obiektywnie koszty korzystania z Sieci są niskie w stosunku do obrotów firm. Przeprowadzający badania twierdzą, że takie postrzeganie Internetu może ulec zmianie wraz ze wzrostem świadomości opłacalności korzystania z Sieci oraz wiązaniem wizerunku firmy z posiadaniem przez nią dostępu do Sieci.

W małych firmach Internet służy przede wszystkim do zdobywania informacji ze stron webowych oraz komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rzadziej są wykorzystywane usługi bankowe online oraz prowadzona sprzedaż internetowa własnych produktów, choć można zauważyć wzrost zainteresowania aktywnymi formami zastosowań Internetu, jak np. właśnie sprzedaż. Pozytywnie oceniane jest wprowadzenie sprawozdawczości elektronicznej przez ZUS.

Polska Fundacja MSP jest fundacją Skarbu Państwa utworzoną w 1995 r. w celu tworzenia warunków rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2001 r. kontynuatorem działań fundacji będzie powstała w wyniku jej przekształcenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji: www.msp.org.pl.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200