Internet stale rośnie

Ta popularna akademicka sieć komputerowa łączy ludzi w 137 krajach i stale się rozwija. Liczba uźytkowników rośnie co miesiąc o 7,5%, a poza Stanami Zjednoczonymi o ponad 9%. Także liczby opisujące stan obecny sieci są imponujące.: Internet łączy dzisiaj ponad 1,8 mln komputerów pracujących w 16 tys. sieci. Pozostałe 34 tys. sieci może porozumiewać się poprzez Internet na poziomie poczty elektronicznej.

Ta popularna akademicka sieć komputerowa łączy ludzi w 137 krajach i stale się rozwija. Liczba uźytkowników rośnie co miesiąc o 7,5%, a poza Stanami Zjednoczonymi o ponad 9%. Także liczby opisujące stan obecny sieci są imponujące.: Internet łączy dzisiaj ponad 1,8 mln komputerów pracujących w 16 tys. sieci. Pozostałe 34 tys. sieci może porozumiewać się poprzez Internet na poziomie poczty elektronicznej.

Prowadzone są także prace mające na celu poprawę jakości sieci, uczynienie Internetu bardziej przyjaznym dla użytkownika i wprowadzenie nowych usług. Chodzi głównie o udoskonalenie narzędzi nawigacyjnych i systemów wyszukiwania informacji. W planach jest także wprowadzenie zastosowań multimedialnych i systemów hypertekstowych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200