Internet staje się ważnym narzędziem dla polskich przedsiębiorstw

Już 14% polskich firm prowadzi działalność w Internecie - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Pentor na zlecenie Intela. Badaniem objęto 400 firm: po 100 w Polsce, Czechach, Rosji i na Węgrzech. Połowę ankietowanych stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa, połowę - duże, reprezentujące cztery podstawowe segmenty gospodarki: telekomunikację, finanse, przemysł i handel.

Już 14% polskich firm prowadzi działalność w Internecie - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Pentor na zlecenie Intela. Badaniem objęto 400 firm: po 100 w Polsce, Czechach, Rosji i na Węgrzech. Połowę ankietowanych stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa, połowę - duże, reprezentujące cztery podstawowe segmenty gospodarki: telekomunikację, finanse, przemysł i handel.

91% osób na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za informatykę w naszym kraju jest przekonanych, że Internet stanowi ważne narzędzie biznesowe, natomiast we wszystkich czterech państwach wskaźnik ten wynosi 89%. Jednocześnie ponad połowa (57%) polskich przedsiębiorstw ma własną witrynę WWW, dostęp do sieci - 82%.

Zdecydowana większość (78%) ankietowanych w naszym kraju jest zdania, że wykorzystanie technik internetowych zapewni ich firmie przewagę nad konkurencją. 46% twierdzi, że bez ich zastosowania firmy zaczną tracić udział w rynku, ale jednocześnie taka sama liczba nie przewiduje podejmowania przez ich firmy żadnych działań w Internecie.

Jednym z podstawowych elementów hamujących wzrost liczby uczestników gospodarki elektronicznej jest przede wszystkim infrastruktura. Aż 71% polskich firm korzystałaby z Internetu znacznie częściej, gdyby transmisja danych była szybsza. Współczynnik ten we wszystkich badanych przedsiębiorstwach wynosi 54%.

"Operatorzy telekomunikacyjni powinni promować efektywne kosztowo i niezawodne łącza. Przykład kroku naprzód w tym kierunku to niedawna zapowiedź wprowadzenia przez TP SA zryczałtowanych opłat za połączenia z Internetem. Im więcej takich posunięć, tym lepsze perspektywy dla polskiego e-biznesu i polskiej gospodarki" - twierdzi Piotr Pągowski, dyrektor polskiego oddziału Intela.

Ponadto, aby zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju gospodarki elektronicznej, należy zliberalizować polski rynek przedsiębiorczości i wprowadzić właściwe regulacje prawne w zakresie szyfrowania, nadające właściwy status dokumentowi i podpisowi elektronicznemu - wynika z podsumowania raportu.