Internet przez telefon

Szybko rosnąca popularność Internetu została zauważona przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne - w wielu krajach tworzone są komercyjne sieci, przeznaczone dla firm i użytkowników indywidualnych. Instytucje dysponujące łączami telekomunikacyjnymi, zapleczem technicznym i doświadczeniem wydają się naturalnym kandydatem do budowy takich struktur. Również perspektywa integracji tradycyjnej telefonii i sieci komputerowych przemawia za takim rozwiązaniem.

Szybko rosnąca popularność Internetu została zauważona przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne - w wielu krajach tworzone są komercyjne sieci, przeznaczone dla firm i użytkowników indywidualnych. Instytucje dysponujące łączami telekomunikacyjnymi, zapleczem technicznym i doświadczeniem wydają się naturalnym kandydatem do budowy takich struktur. Również perspektywa integracji tradycyjnej telefonii i sieci komputerowych przemawia za takim rozwiązaniem.

Powszechna dostępność Internetu wprowadzi, niewątpliwie, znaczne zmiany w "składzie socjalnym" użytkowników sieci oraz w ofercie usług dla nich przeznaczonych.

Ceny

Usługa, która skierowana jest do masowego odbiorcy musi mieć starannie wyważoną cenę, inaczej nie ma szansy utrzymania się na rynku. Ta zasada dotyczy również Internetu, tak więc powinniśmy oczekiwać, że wejście przedsiębiorstw telekomunikacyjnych obniży cenę abonamentu. Z drugiej strony można się obawiać wprowadzenia dodatkowych opłat za czas pracy w sieci i za ilość przesyłanych informacji, tak jak ma to obecnie miejsce w cyfrowych sieciach pakietowych. Jeśli jednocześnie rozwiązanie takie obejmie nie tylko klientów indywidualnych, korzystających z połączeń telefonicznych, ale również tych, którzy przyłączeni są do sieci stałą linią, zgubiona będzie jedna z podstawowych korzyści Internetu - swoboda bezpłatnej pracy, bez względu na czas i długość połączeń. Dla większych abonentów, którzy chcą do Internetu przyłączyć swoją sieć lokalną znacznie korzystniejszym jest układ, w którym płacą oni za przepustowość łącza. Należy pamiętać, że "porządny" węzeł Internetu powinien pracować i być widoczny w sieci przez 24 godziny na dobę aby zapewnić prawidłowy przepływ informacji. Z punktu widzenia użytkowników indywidualnych, wykorzystujących Internet kilka razy w tygodniu cennik "taryfowy" będzie, być może, korzystniejszy - w świecie spotyka się oba rozwiązania.

Oprogramowanie

Jedną z korzyści wiążących się z przejęciem Internetu przez dużego operatora sieci telefonicznej może być udostępnienie pakietów oprogramowania przeznaczonego do pracy w sieci. Przy zakupach na wielką skalę (kilkanaście lub kilkadziesiąt tys. kopii) możliwe będzie obniżenie ceny programu z kilku milionów złotych do kilkuset tysięcy. Najświeższym przykładem jest telekomunikacja holenderska, która kupiła dla swoich klientów kilkaset tysięcy takich pakietów. Jednolity interfejs, którym będą mogli się posługiwać abonenci Internetu uprości organizację nowych serwisów informacyjnych, a jednocześnie zachowana będzie swoboda wyboru oprogramowania. Nadal będziemy mogli używać programów dostępnych bezpłatnie w sieci oraz innych pakietów komercyjnych.

Zastosowania

Pojawienie się masowego odbiorcy oznacza powstanie nowego rynku, który będzie mógł wchłonąć (i zapłacić za to) nowe usługi - serwisy informacyjne, bazy danych, consulting on-line. Przy 50 tys. odbiorców i "amerykańskim" poziomie cen (abonamentu i baz danych), rynek ten można oszacować na ok. 300 mld zł rocznie - jest to kwota, o którą warto walczyć. Dotyczy to zarówno firm telekomunikacyjnych jak i "dostawców informacji".

Organizacja

Duże przedsiębiorstwa telekomunikacyjne jako jedyne mają dostateczne środki finansowe i techniczne do stworzenia szkieletowej sieci połączeń "międzymiastowych" i doprowadzenia Internetu na tyle blisko każdego abonenta, by można było stosować najniższe, lokalne stawki opłat telefonicznych. Założeń tych nie spełnia istniejąca sieć naukowa - siłą rzeczy koncentrująca się na większych ośrodkach akademickich. Nie ma natomiast żadnych przeszkód, by do budowy Internetu włączyły się istniejące sieci pakietowe (POLPAK, TELBANK, KOLPAK), dla których byłby on dodatkową usługą, niewątpliwie dobrze przyjętą przez dotychczasowych klientów.

Innym elementem, który może przyczynić się do szybkiego powstania powszechnie dostępnego Internetu będą sieci miejskie. Pierwsze instalacje, przeznaczone głównie dla środowiska akademickiego już istnieją, inne są w toku realizacji lub w stadium projektów. Również przedsiębiorstwa telekomunikacyjne przygotowują się do budowy szybkich sieci miejskich - jest to kolejny szybko rozwijający się na świecie rynek usług. Internet będzie prawdopodobnie naturalnym rozszerzeniem takich sieci - łączących je pomiędzy sobą i "wyprowadzającym" w świat.


TOP 200