Internet po polsku

Odbyło się pierwsze walne zgromadzenie stowarzyszenia ISOC Polska. Jego prezesem został Andrzej Wilk.

Odbyło się pierwsze walne zgromadzenie stowarzyszenia ISOC Polska. Jego prezesem został Andrzej Wilk.

ISOC Polska zostało pod koniec ub.r. uznane za pełnoprawny oddział Internet Society. Oznacza to, że każdy członek polskiego stowarzyszenia należy także do światowego ISOC (Internet SOCiety). W pierwszym walnym zebraniu, które odbyło się w połowie stycznia br., uczestniczyło jedynie ok. 40 osób, kilkakrotnie mniej niż 5 lat temu w walnym zebraniu Polskiej Społeczności Internetu (PSI). PSI jednak - wobec braku przywództwa i woli działania członków - uległa marginalizacji i zaprzestała działalności.

Założyciele ISOC Polska wierzą, że uda im się zrealizować pierwotny cel PSI, którym było stworzenie reprezentacji polskich internautów, zdolnej do prowadzenia skutecznego lobbingu i wpływania na rozwój polskiej odnogi sieci globalnej.

ISOC Polska rozpoczyna działalność w innych warunkach niż PSI. W ciągu ostatnich 5 lat zmienił się znacznie polski Internet. W ISOC Polska nie będzie już dominować środowisko naukowo-akademickie. Organizacja ta ma stać się platformą współpracy prywatnych i instytucjonalnych użytkowników Internetu, ma ich reprezentować i umożliwiać prezentowanie opinii internautów. Znalazło to już wyraz w przyjętym na walnym zgromadzeniu negatywnym stanowisku wobec projektu rządowego rozporządzenia dotyczącego kontroli treści przesyłanych w Internecie.

ISOC Polska ma być organizacją współpracującą z podmiotami gospodarczymi. Świadczyć o tym może osoba nowo wybranego prezesa ISOC Polska. Został nim Andrzej Wilk, doradca prezesa Polkomtel SA (Plus GSM), wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności. Z uwagi na kontakty w świecie polityki i biznesu nowy prezes ISOC Polska może ułatwić pozyskanie sponsorów dla stowarzyszenia (tzw. członków wspierających), a także jego zaistnienie na szerszym forum - liczą przedstawiciele stowarzyszenia. Członkami zarządu ISOC Polska zostali także: Radosław Chmura, Jacek Gajewski, Władysław Majewski i Piotr Wąglowski.

Wstępne wsparcie dla ISOC Polska zadeklarował już Maciej Kozłowski, dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Internet Society zrzesza na świecie ok. 9 tys. osób. Kierują oni pracą najważniejszych instytucji internetowych, takich jak Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Architecture Board (IAB) i Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Od wielu lat określają one standardy obowiązujące w Internecie.

Więcej informacji o ISOC Polska można znaleźć pod adresem http://isoc.icm.edu.pl.


TOP 200