Internet.org –projekt mający udostępnić sieć wszystkim

Największe firmy sektora IT łączą siły i tworzą partnerstwo mające doprowadzić do udostępnienia internetu wszystkim ludziom na świecie.

Internet.org –projekt mający udostępnić sieć wszystkim

Internet.org

Z badań wynika, że jeszcze 2/3 ludzi z całego świata nie ma dostępu do internetu. Tempo, w którym przybywa internautów nie jest jednocześnie imponujące – zaledwie 9% rocznie. Największe firmy branży IT postanowiły zmienić ten stan rzeczy i udostępnić internet kolejnym pięciu miliardom mieszkańców naszej planety, ze szczególnym naciskiem na dostarczenie go najbiedniejszym. Tak powstał projekt Internet.org.

Członkami założycielami globalnego partnerstwa stojącego za projektem są Nokia, Ericsson, Facebook, Opera, Samsung, Qualcomm i MediaTek. Firmy te zamierzają tworzyć i rozwijać wspólne projekty oraz dzielić się posiadaną wiedzą umożliwiającą realizację założeń Internet.org. Zamierzają także mobilizować rządy i inne firmy do tego, by zapewniły wszystkim ludziom dostęp do sieci.

Zobacz również:

Szczególny nacisk położono na współpracę z operatorami telefonii komórkowej. Zalożyciele Internet.org chcą rozwijając technologie pozwalające w znaczący sposób zmniejszać koszt mobilnej komunikacji oraz produkować tanie (ale wysokiej jakości) smartfony. Mówi się także o rozwoju narzędzi pozwalających zmniejszać ilość danych wykorzystywanych przez aplikacje. A to jedynie część planów.

Partnerstwo dąży także do tego, by operatorzy udostępniali internet w społecznościach, które do tej pory go nie miały. Czy i kiedy zobaczymy pierwsze efekty pracy gigantów IT? Liczymy na to, że wkrótce.


TOP 200