Internet na CD

Dom Wydawniczy ABC oferuje aktualizowany co miesiąc zbiór przepisów prawnych na dysku CD-ROM - odpowiednik zawartości stron WWW.

Dom Wydawniczy ABC oferuje aktualizowany co miesiąc zbiór przepisów prawnych na dysku CD-ROM - odpowiednik zawartości stron WWW.

Dom Wydawniczy ABC wprowadził do oferty dyski CD-ROM zawierające zestaw aktów prawnych i publikacji o tematyce prawniczej, które znajdują się na firmowej stronie internetowej ABC. Dzięki temu z informacji tych mogą korzystać również osoby nie mające dostępu do Internetu. Zapis stanu witryny znajduje się w podkatalogu /www na dysku CD-ROM "Działalność Gospodarcza - zbiór przepisów prawnych".

Dom Wydawniczy ABC już od lat specjalizuje się w wydawaniu publikacji o tematyce prawniczej, zarówno w formie książkowej (jest największym w kraju wydawcą aktualizowanych książek prawniczych z wymiennymi kartami), jak i elektronicznej (dyskietki lub dyski CD-ROM). Od 1997 r. firma zamieszcza na własnej stronie WWW publikacje prawnicze i treść aktów prawnych. Pod adresemhttp://www.abc.com.pl można znaleźć roczniki Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego z lat 1996-98 oraz na bieżąco śledzić stan aktualizacji książkowych, jeszcze przed wysłaniem ich do abonentów.

Dysk CD-ROM "Działalność Gospodarcza - zbiór przepisów prawnych" zawiera informacje ze strony WWW, ale przede wszystkim zestawienie przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą - ponad 1000 aktów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, systemu podatkowego i finansowego, obrotu papierami wartościowymi, prawa upadłościowego i układowego, ubezpieczeń gospodarczych. Kolejne dziedziny prawa zapisane na dysku i związane z działalnością gospodarczą to prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarka gruntami, prawo budowlane i lokalowe, energetyka i ochrona środowiska. Dysk zawiera akty prawne wraz z ich wersjami archiwalnymi, co jest przydatne przy rozstrzyganiu spraw, mających początek przed kilkunastoma laty.

Bardzo wygodny jest wbudowany system wyszukiwania pełnotekstowego, pozwalający na korzystanie z operatorów logicznych, a także funkcje tworzenia zakładek i notatek. Teksty można eksportować do wybranych katalogów lub kopiować do edytora tekstów.

"Działalność Gospodarcza - zbiór przepisów prawnych" będzie, według zapewnień wydawcy, aktualizowany zależnie od liczby zmian w przepisach, nie rzadziej jednak niż co miesiąc. Jest to produkt, który na pewno będzie przydatnym narzędziem pracy dla prawników i studentów, ale także pracowników firm lub urzędów zajmujących się problematyką działalności gospodarczej.

<hr size=1 noshade>Działalność Gospodarcza - zbiór przepisów prawnych na dysku CD-ROM

Producent: Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

ul. Miedziana 3a

tel. (+22) 654 13 70

fax 654 13 66

http://www.abc.com.pl


TOP 200