Internet i komputery dla najuboższych

Jak podaje Gazeta Prawna, 300 mln euro z unijnych funduszy przewidziane jest na likwidację tzw. wykluczenia cyfrowego wśród najuboższych.

"Planujemy, że z tych pieniędzy zakupione byłyby komputery podłączone do Internetu, opłacona byłaby ich konserwacja i naprawa, a także dofinasowywany był przez ponad trzy lata dostęp do Internetu w najuboższych rodzinach" - mówiła na IV Forum na rzecz usług szerokopasmowych Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Usługi Internetu dla najuboższych świadczyć będzie zapewne Telekomunikacja Polska w ramach pakietu socjalnego lub lokalni przedsiębiorcy wybrani i wspierani przez gminy.

Prezes Streżyńska zasygnalizowała też, że UKE jest przeciwne uruchamianiu przez samorządy darmowego, nielimitowanego dostępu do Internetu dla wszystkich chętnych, gdyż nie jest to korzystne dla rozwoju konkurencji na rynku.


TOP 200