Internet do tablicy

Mimo iż w ramach akcji Internet dla Szkół z ogólnoświatową siecią połączyło się 118 szkół z 59 miejscowości w Polsce, wciąż z internetowych zasobów korzysta średnio kilkunastu uczniów w każdej szkole. Zarówno organizatorzy akcji, jak i administratorzy szkolnych węzłów sądzą, że w niedługim czasie sytuacja ta powinna ulec zmianie.

Mimo iż w ramach akcji Internet dla Szkół z ogólnoświatową siecią połączyło się 118 szkół z 59 miejscowości w Polsce, wciąż z internetowych zasobów korzysta średnio kilkunastu uczniów w każdej szkole. Zarówno organizatorzy akcji, jak i administratorzy szkolnych węzłów sądzą, że w niedługim czasie sytuacja ta powinna ulec zmianie.

Wśród wypowiedzi administratorów szkolnych węzłów internetowych, na temat popularności sieci wśród uczniów, na ogół pojawiają się stwierdzenia, iż chętnych jest mniej niż możliwości. "Dość wąska, kilkuosobowa grupa uczniów wymienia korespondencje, przegląda strony WWW i ściąga oprogramowanie przez ftp" - twierdzi Zbigniew Rebis, opiekun koła IdS w Liceum Ogólnokształcącym w Zambrowie. Szerszy dostęp - zdaniem Zbigniewa Rebisa - jest kłopotliwy ze względów technicznych, gdyż trudno jest zorganizować bezpośredni dostęp do jednego komputera włączonego do sieci, z którego korzystałoby kilkuset uczniów. Jednak obok problemów technicznych pojawia się problem językowy, wynikający ze słabej znajomości języka angielskiego szkolnej społeczności.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Opolu liczba uczniów korzystających z poczty elektronicznej, również takich, którzy po raz pierwszy w życiu wysłali swój e-mail, wzrosła w ciągu roku do pięćdziesięciu. Jednak entuzjastów sieci, codziennie przeglądających strony WWW i korespondujących z innymi użytkownikami, jest zaledwie siedmiu. Tworzą oni szkolne koło internetowe. Szymon Araczewski z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu im. Tadeusza Kościuszki przyznaje, że z Internetem "zaprzyjaźniła się stała grupa bywalców", licząca ponad trzydzieści osób. "Głównie dziewczyny musieliśmy przekonywać do Netu; chłopcy w jakimś tam stopniu zawsze się interesowali komputerami" - wyjaśnia Szymon Araczewski. Od tej pory uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego rozmawiają ze światem przez IRC. "Nie ma fascynacji, raczej przełamaliśmy pewne opory" - wyjaśnia Szymon Araczewski. Rekordy popularności bije Internet w krakowskim Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Własne konta ma około stu uczniów, a znacznie więcej korzysta z kont publicznie dostępnych. Bartosz Patkaniowski, administrator szkolnej sieci w ramach pracy dyplomowej uruchomił stronę WWW Zespołu Szkół Łączności. "Chodzimy do szkoły o profilu typowo elektronicznym, więc każdy miał już wcześniej kontakt z siecią" - wyjaśnia Bartosz Patkaniowski.

Podłączamy Internet

"Decyzja o podłączeniu Internetu zapadła 30 grudnia 1993 r., lecz dopiero w maju 1994 r. podłączono dwa stanowiska, dzięki pomocy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy" - mówi Marcin Sulecki z Zespołu Szkół Elektronicznych w Olecku.

Droga do Internetu w większości ze 140 szkół w kraju wyglądała podobnie. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku o fundusze na rozwój Internetu zwróciło się do ponad pięćdziesięciu przedsiębiorstw, instytucji i organizacji społecznych w województwie suwalskim. Największą pomoc liceum uzyskało od kuratora oświaty w Suwałkach i burmistrza Olecka. Rada Programowa IdS przekazała liceum oprogramowanie i modem, za pośrednictwem którego zainteresowani łączą się z serwerem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

"Szkoły podłączone do IdS dostają od nas bezpłatnie oba modemy, podręczniki, oprogramowanie, szkolenie nauczyciela, szkolenie administratora, którym jest zazwyczaj jakiś łebski uczeń i 42 godziny bezpłatnego połączenia miesięcznie" - twierdzi Michał Mach, współpracownik Zespołu IdS.

W liceum Piotra Senatora, który jest administratorem szkolnego WWW, działają dwie pracownie informatyczne, w tym jedna, gdzie w sieci NetWare działają komputery z procesorem 486SX. Serwerem w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie jest "silne Pentium", na które uczniowie zapracowali, obsługując stoisko Digitala podczas tegorocznych targów Komputer Expo.

W elektronicznej szkole Marcina Suleckiego istnieją 3 pracownie komputerowe PC, jedna pracownia Macintoshy, pracownia mikroprocesorowa i pracownie warsztatowe.

Jednak większość z podłączonych do Internetu szkół w Polsce dysponuje dwiema, a najczęściej jedną pracownią komputerową. Liceum Ogólnokształcące w Olecku do otrzymania adresu e-mailowego dysponowało jedynie serwerem i komputerem, spełniającym funkcję terminala internetowego. W Olecku w zamierzeniach miała powstać nie tylko pracownia, w której każdy komputer może przeszukiwać strony WWW, ale także regionalne centrum internetowe, obsługujące wszystkie szkoły średnie z województwa suwalskiego.

Błądzimy po sieci

Z miejsca na stronach oleckiego WWW korzystają uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku, gdzie językiem nauczania jest litewski. Licealiści z Olecka prowadzą intensywną kampanię w obu językach na rzecz podłączenia litewskich sąsiadów do Internetu. Jako jedyni z Polski uczestniczą w ogólnoświatowym programie CyberFair, a także programach Fundacji Internet dla Szkół na najlepszą stronę WWW, Fundacji Stefana Batorego na opracowanie programu edukacyjnego dla sieci Internet i Fundacji Kultury "Małe Ojczyzny".

Możliwości każdej, nie tylko oleckiej szkoły, zwiększyły się zdecydowanie po uruchomieniu połączenia z Internetem. Dawid Postępski, administrator szkolnego węzła w Opolu wraz z przyjaciółmi uczestniczy w projekcie NASA K-12, dyskutując z naukowcami amerykańskimi. Jego koledzy z klas matematycznych kierują projektem konkursu matematycznego - Liga Matematyczna.

W ramach programu IdS działają także dwie listy dyskusyjne. Skierowana do nauczycieli idsl-edukacja ma zachęcić ich do korzystania z Internetu. Druga, idsl-matura jest forum przygotowujących się do egzaminu dojrzałości maturzystów.

Piotr Senator zapewnia, że nawet osoby nie korzystające na co dzień z Internetu chętnie zapisują się na idsl-matura. W warszawskim Batorym maturzyści wraz z młodszymi klasami, oprócz internetowych projektów historycznych dotyczących Holokaustu i programu użycia Internet Phone w rozmowach z USA, nawiązują kontakty ze szkołami zagranicznymi. W rezultacie grupa szwedzkich uczniów przyjedzie do Batorego w czerwcu tego roku.


TOP 200