Internet, czyli co pływa w sieci

Tym razem: czsopismo wyrosłe z Internetu, poszukiwanie polskich serwisów informacyjnych, a na początku zachęta do korzystania z sieci przez polskie firmy mające partnerów handlowych gdzieś w świecie.

Tym razem: czsopismo wyrosłe z Internetu, poszukiwanie polskich serwisów informacyjnych, a na początku zachęta do korzystania z sieci przez polskie firmy mające partnerów handlowych gdzieś w świecie.

Spytaj partnera o jego adres (oczywiście Internetowy)

Wiele firm dostarcza przez sieć informacje takie jak: cenniki, katalogi części zamiennych, nowe wersje dokumentacji, informacje o wprowadzanych nowościach. Niektóre dane są dostępne publicznie i traktowane jako rodzaj reklamy, a niektóre przeznaczone są jedynie dla firm współpracujących lub dotychczasowych klientów. Na przykład firmy software'owe wykorzystują Internet do rozprowadzania poprawionych wersji oprogramowania, dodatkowych narzędzi oraz wersji demonstracyjnych. Wszystkim, którzy współpracują z firmami zagranicznymi, bez względu na branżę, w jakiej działają, proponuję sprawdzenie czy ich partnerzy nie dostarczają przydatnych informacji tą właśnie drogą - zdobycie jednego adresu Internetowego może czasem znacznie ułatwić pracę.

Jak to robią na świecie

Swoją popularność i szybki rozwój Internet zawdzięcza nie tylko tradycyjnym użytkownikom ze środowisk akademickich, ale również firmom wykorzystującym tę sieć komercyjnie. Niektóre z nich - jak np. Rank Xerox w USA czy VOLVO w Szwecji - biorą aktywny udział w tworzeniu nowych gałęzi sieci. Dysponując dostatecznie dużym kapitałem by móc finansować zakupy sprzętu potrzebnego do budowy dużych struktur teleinformatycznych mogą jednocześnie korzystać z odpisów podatkowych - zapewniając dostęp do Internetu tym, którzy nie są objęci subwencjami rządowymi czy naukowymi. Z innych powodów Internet jest wspierany przez towarzystwa pocztowe (niestety nie wszędzie...).

Wydawałoby się, że transfer danych poprzez sieć jest właściwie działalnością konkurencyjną dla tradycyjnej telekomunikacji, ale zyski ze zwiększonej ilości połączeń telefonicznych (sposób dostępu do sieci najczęściej wykorzystywany przez prywatnych użytkowników) są ważniejsze. W wielu krajach przedsiębiorstwa telekomunikacyjne wręcz dotują firmy oferujące dostęp do Internetu, umożliwiając w ten sposób obniżenie cen dla osób prywatnych. Doświadczenia takie wskazują, że rozwój sieci powinien być wspierany - albo przez Państwo albo przez wielki biznes.

Internet News

Miesięcznik o tej nazwie zaczął się ukazywać w 1991 r. - początkowo jedynie w formie elektronicznej, a od niedawna w tradycyjnej postaci drukowanej. Pismo jest adresowane raczej do ludzi amatorsko korzystających z Internetu niż do profesjonalistów. Można w nim znaleźć reklamy i recenzje programów służących poruszaniu się w sieci, adresy ciekawych serwerów FTP, informacje o firmach oferujących dostęp do Internetu czy wreszcie o serwisach informacyjnych i bazach danych.

Po lekturze kilku pierwszych numerów można się przekonać, że rynek usług związanych z Internetem jest traktowany poważnie przez firmy software'owe - w końcu 15 mln potencjalnych klientów warte jest zachodu - szczególnie przy wzroście liczby użytkowników szacowanym na 10% miesięcznie. Programy, dotychczas pisane głównie przez amatorów na własny użytek i udostępniane bezpłatnie innym amatorom przeistaczają się w normalny towar na sprzedaż, a nacisk klientów powoduje zwrócenie uwagi na łatwość obsługi i przyjazność dla użytkownika.

Wydawcą Internet News jest firma Meckler (USA), a miesięcznik w formie elektronicznej można znaleźć pod adresem: internet.com (Gopher, ftp).

Czekamy na polskich dostawców informacji

Na świecie stale rośnie ilość informacji ON-LINE oferowanych przez instytucje rządowe, ośrodki akademickie i firmy komercyjne. Do szybkiego rozwoju takich usług przyczyniło się w ostatnim czasie zwiększenie prędkości transmisji oraz wprowadzenie technik multimedialnych - umożliwia to przedstawianie zasobów zawierających obok prostego tekstu grafikę, dźwięk, a nawet animację. Publicznie dostępna sieć komputerowa o zasięgu ogólnoświatowym jest wygodnym i tanim medium przekazu informacji, co powoduje naturalne zainteresowanie Internetem zarówno "dostawców" danych jak i ich klientów.

Zapraszamy wszystkie firmy, które zajmują się udostępnianiem lub sprzedażą informacji do umieszczenia swojej oferty w sieci Internet. Bazy danych, serwisy informacyjne, biuletyny, biblioteki programów mogą znaleźć tu swoje miejsce, a miejmy nadzieję, że również rynek zbytu. Proponujemy udostępnienie miejsca na serwerze Internetu Komercyjnego w Polsce, zapewniamy łączność ze światem oraz pomoc w opracowaniu oprogramowania potrzebnego do korzystania z dostarczonych danych. Uważamy, że wprowadzenie tego typu usług powinno przyczynić się do rozwoju Internetu w Polsce, a jednocześnie zainteresować nim wszystkie środowiska, nie tylko akademickie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Darek Wichniewicz, ATM - Internet Komercyjny w Polsce, tel. 610 60 73 w 202.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200