Internet a la TP SA

Świadczeniem usług handlu elektronicznego ma zająć się nowa firma powołana przez Telekomunikację Polską SA, której zarząd uznał Internet i prowadzone na jego bazie usługi biznesu elektronicznego za jeden ze strategicznych kierunków działania.

Świadczeniem usług handlu elektronicznego ma zająć się nowa firma powołana przez Telekomunikację Polską SA, której zarząd uznał Internet i prowadzone na jego bazie usługi biznesu elektronicznego za jeden ze strategicznych kierunków działania.

Z uwagi na dynamikę rozwoju rynku internetowego, jego obsługą zajmie się nowo powołana firma będąca w 100% własnością TP SA. Powinna ona rozpocząć działalność do końca sierpnia br.

Budowa i obsługa fizycznej sieci nadal pozostanie w gestii Telekomunikacji Polskiej. Nowa firma będzie niezależnym podmiotem oferującym m.in. dostęp do Internetu i usługi dodane, podobnie do działających już dostawców.

Przedstawiciele TP SA zapowiedzieli także, że - oprócz planowanego na lipiec br. wprowadzenia niższej opłaty nocnej za korzystanie z numeru dostępowego do Internetu - zostaną wprowadzone zryczałtowane opłaty za korzystanie z Internetu. Klient będzie jednak łączył się z innym niż dotychczas numerem dostępowym. Opłata zostanie wprowadzona nie wcześniej niż w przyszłym roku.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200