Internet World Fall '99: nowe narzędzia, nowe technologie

NOWY JORK

NOWY JORK

Targi uwidoczniły dominujący trend rozwoju produktów internetowych - dostępnych jest coraz więcej rozbudowanych narzędzi i nowych usług pomocnych w prowadzeniu działalności biznesowej w sieci. W coraz większym stopniu w tych rozwiązaniach są wykorzystywane język Java i metajęzyk XML. Dostawcy wyraźnie odpowiadają na żądania użytkowników, którzy domagają się rozwiązań pozwalających im na możliwie szybką integrację nowych aplikacji internetowych z wykorzystywanymi do tej pory systemami.

Premiery nowych produktów przedstawiły firmy: Oracle (system konkurencyjny do projektu San Francisco IBM, pozwalający na budowanie aplikacji z modyfikowalnych komponentów), Inprise (serwer WebCore integrujący Enterprise Java Beans z technologią CORBA), a także Informix (internetową bazę danych Internet Foundation 2000).

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja technologii Digitalme stworzonej przez Novella. Jej głównym przeznaczeniem jest uzyskanie przez użytkownika Internetu kontroli nad dystrybucją w sieci własnych danych osobowych.

Digitalme to usługa sieciowa, bazująca na systemie katalogowym NDS, sztandarowym produkcie Novella. W Digitalme jest przechowywany zbiór informacji osobowych o użytkowniku, które można profilować tak, aby tworzyć niezależne zbiory danych osobowych. Digitalme współpracuje z serwisami internetowymi, przekazując dane osobowe, ale tylko te, które chcemy udostępnić. W rozwiązaniu Digitalme przyjęto koncepcję "zerowego klienta", co oznacza, że wszystkie dane identyfikacyjne i konfiguracyjne rezydują na serwerze. Dostęp do Digitalme wymaga jedynie przeglądarki WWW.

Novell udostępnił bezpłatnie serwis internetowyhttp://www.digitalme.com, który pomaga stworzyć coś na kształt elektronicznej wizytówki. Użytkownik może wykorzystać ten serwis do automatyzacji procesu logowania na innych serwerach internetowych, przechowywania danych, które zazwyczaj gromadzone są w plikach cookies, kontaktu z innymi użytkownikami Digitalme.