Internet Partners gwarantuje jakość usług

Internet Partners, dostawca usług internetowych, oferuje klientom możliwość rozszerzenia kontraktu o klauzulę SLA ($Service Level Agreement$), gwarantującą dostępność sieci.

Internet Partners, dostawca usług internetowych, oferuje klientom możliwość rozszerzenia kontraktu o klauzulę SLA (Service Level Agreement), gwarantującą dostępność sieci.

Oferta jest adresowana przede wszystkim do klientów instytucjonalnych, wykorzystujących Internet w działalności biznesowej (sieci VPN, ekstranety, serwisy internetowe).

SLA jest częścią umowy abonenckiej, która definiuje warunki techniczne świadczenia usług dostępu do sieci (czas reakcji serwisowej, czas naprawy usterki, warunki i sposoby reagowania na różne wydarzenia). W zależności od warunków umowy Internet Partners gwarantuje utrzymanie dostępności sieci maks. w 99,5 proc. W razie niedotrzymania tych warunków klientowi przysługuje rekompensata, zależna od czasu niedostępności łącza, wysokości abonamentu i typu umowy serwisowej.

Więcej informacji: www.ipartners.pl .


TOP 200