Internet Group i CR Media razem

Dojdzie do połączenia Internet Group i CR Media Consulting.

Dojdzie do połączenia Internet Group i CR Media Consulting.

W wyniku transakcji powstałaby nowa grupa świadcząca usługi telekomunikacyjne, oferująca narzędzia e-marketingu oraz usługi i rozwiązania związane z zakupem powierzchni reklamowych, m.in. w Internecie. Formalnie to Internet Group przejmuje CR Media Consulting, chociaż jest mniejszą firmą. Ta pierwsza w 2005 r. miała 9,8 mln zł przychodu. CR Media Consulting zamknęła rok z 166,1 mln zł przychodu, z czego ok. 60 mln zł pochodziło z działalności internetowej. Dzięki przejęciu przez Internet Group CR Media Consulting znajdzie się na warszawskim parkiecie. CR Media Consulting dzięki współpracy z Internet Group chce rozszerzyć ofertę o nowe narzędzia i usługi z zakresu e-marketingu i reklamy. W proces tworzenia nowych produktów zaangażowane mają być także inne działające w tym obszarze podmioty z grupy CR Media - Ad.net, Sabela Media Polska, IMP. Przedstawiciele CR Media Consulting mówią o dalszej rozbudowie grupy i kolejnych przejęciach m.in. dostawców narzędzi typu Instant Messaging czy serwisów o charakterze społecznościowym.

70-80 mln zł

na tyle K2 Internet szacuje polski rynek e-marketingu


TOP 200