Internauci bez licznika

Możliwość wprowadzenia ryczałtowej opłaty za korzystanie z Internetu rozważa Centrum Systemów Teleinformatycznych Telekomunikacji Polskiej SA. Abonent, który skorzystałby z tej opcji, wnosiłby stałą miesięczną opłatę, nie naliczano by natomiast czasu trwania połączenia z numerem dostępowym do Internetu.

Możliwość wprowadzenia ryczałtowej opłaty za korzystanie z Internetu rozważa Centrum Systemów Teleinformatycznych Telekomunikacji Polskiej SA. Abonent, który skorzystałby z tej opcji, wnosiłby stałą miesięczną opłatę, nie naliczano by natomiast czasu trwania połączenia z numerem dostępowym do Internetu.

„To tylko pewna propozycja, która może przekształcić się w coś bardziej konkretnego. Nie wcześniej jednak niż w przyszłym roku” – wyjaśnia Jarosław Kępkowicz, wicedyrektor Centrum Systemów Teleinformatycznych TP SA.

Nie wiadomo jednak, czy dyrekcja Telekomunikacji Polskiej SA zdecyduje się na podjęcie tego kroku. Poważną przeszkodę może stanowić nieprzychylna reakcja ze strony internetowych usługodawców, którzy mogą zaskarżyć posunięcia TP SA do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wprowadzić trzeba będzie także nową pozycję billingową do central telefonicznych, co jest czasochłonną operacją. Nie wiadomo, czy wprowadzenie nowego rozwiązania nie obciąży zbyt linii telefonicznych. “Wszyscy operatorzy telekomunikacyjni na świecie są zgodni, iż ruch internetowy jest zjawiskiem zupełnie nieprzewidywalnym” – uważa Jarosław Kępkowicz. – “Dlatego stale badamy statystyki wykorzystania numeru dostępowego”.

Jak się dowiedzieliśmy, rozważane jest wprowadzenie opłat progowych (przy np. korzystaniu z Internetu przez określoną liczbę godzin w miesiącu). Według nieoficjalnych informacji, abonament za miesięczne korzystanie z Internetu wynosiłby ok. 120 zł. O oferowaniu dostępu do Internetu na specjalnych zasadach myślą także niezależni operatorzy telekomunikacyjni, m.in. Netia Telekom.


TOP 200