International Defence Forum w Warszawie

Polski oddział organizacji AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) zorganizuje International Defence Forum. Odbędzie się ono w Warszawie w dniach 26-27 kwietnia br.

Polski oddział organizacji AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) zorganizuje International Defence Forum. Odbędzie się ono w Warszawie w dniach 26-27 kwietnia br.

Na konferencję IDF w Polsce zaproszono przedstawicieli ministerstw obrony narodowej oraz główno-dowodzących organizacji wojskowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które pretendują do NATO, ale także państw członkowskich sojuszu północnoatlantyckiego. Jej celem jest prezentacja rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych w armiach NATO, w tym logistycznych i wspomagających zarządzanie (Command & Control).

Wykorzystywane rozwiązania IT będą prezentować m.in. goście z USA (system zarządzania zasobami w US Navy), Kanady, Niemiec (rozwiązania logistyczne w armii niemieckiej), Norwegii (reorganizacja norweskich sił zbrojnych) i Danii (wdrożenie Integrated Defence Resource Management System).

Współorganizatorami International Defence Forum są i . Patronat nad konferencją objął Computerworld.


TOP 200