Interaktywna IPTV

Interaktywność kosztuje

Interaktywna IPTV

Aplikacje biznesowe IPTV

Oferta interaktywnych usług IPTV stawia przed operatorami kilka postulatów natury technicznej dotyczących nowej infrastruktury. Przede wszystkim muszą oni udostępnić odbiorcy odpowiednio wydajne łącze dostępowe, a jednocześnie zagwarantować mu szybką transmisję danych przez dłuższy okres. Spełnienie tych postulatów wiąże się z kosztami zarówno po stronie operatora (w części agregacyjnej), jak i użytkownika (w części dostępowej). Do najważniejszych należą: większe zapotrzebowanie na pasmo, implementowanie mechanizmów jego ograniczania oraz rozwiązanie wielu kwestii związanych z jakością usług QoS (Quality of Service) poprzez: minimalizację utraty pakietów, zmniejszanie opóźnień i zapobieganie degradacji sieci. Całkowicie odrębną sprawą jest zapewnienie rzeczywiście interesujących programów, których koszt rośnie wraz z tantiemami autorskimi.

Dotąd zakładano, że użytkownik korzystający z szybkiego internetu może jedynie okresowo wymagać najwyższej przepływności, natomiast przeciętnie wartość ta mogła być niższa. Podniesienie poprzeczki w ilości transmitowanych danych zmusza operatorów do stosowania w warstwie szkieletowej gigabitowych interfejsów klasy Ethernet 1-10 Gb/s, które pozwalają na efektywne transfery do abonenckich multiplekserów dostępowych DSLAM IP. Zwłaszcza że ethernetowe sieci IP charakteryzują się stosunkowo niewygórowanym kosztem instalacyjnym, z możliwością stosowania w nich protokołu MPLS - niezbędnego do zagwarantowania właściwego poziomu usługi QoS.

Podstawowym sposobem dostępu w sieciach z usługą IPTV są szerokopasmowe rozwiązania xDSL (wiele standardów), w których przepływność użytkowa maleje w miarę zwiększania się dystansu od odbiorcy do centrali lub wyniesionego koncentratora DLSAM. Powszechnie stosowany standard ADSL2 dysponuje zasięgiem 5 km przy przepływności 1 Mb/s, natomiast ADSL2plus zwiększa przepływność do 5,5 Mb/s na dystansie 3,2 km bądź do 15 Mb/s w promieniu 1,5 km. Jakościowy przełom zapowiada technologia VDSL2, już zatwierdzona jako standard na małych odległościach z szybkością transmisji do 100 Mb/s.

W niektórych sytuacjach zamiast przewodowej xDSL stosuje się radiową technologię WiMAX bądź optyczną FTTD - dostarczającą kanały światłowodowe wprost na stanowisko pracy. Niezależnie od używanego medium, sieć dostępowa z usługą IPTV winna jednak umożliwiać transmisje unicastowe, czyli przesyłać jedynie te treści, które rzeczywiście życzy sobie abonent. Ich przeciwieństwem są transmisje multicastowe (do wielu) i broadcastowe (do wszystkich) - zakładające emisję zawartości kanałów analogicznie jak w tradycyjnej telewizji kablowej CATV, a więc niezależnie od tego czy ta treść interesuje konkretnych odbiorców, czy też nie.

Inaczej niż w tradycyjnym dostępie do internetu, gdzie większość operatorów oferuje usługę w trybie "best effort" (najlepszy transfer z możliwych w danej chwili), aplikacje IPTV muszą mieć zagwarantowaną minimalną przepływność na całej trasie od stacji czołowej do odbiornika. Jeśli postulat ten nie jest spełniony, obraz może mieć wiele niepożądanych skutków, takich jak: efekty poklatkowe, interpolacje sygnałowe, utrata synchronizacji czy wręcz przerwanie połączenia. Uzyskanie stabilnej interaktywności łączy się z dodatkowymi inwestycjami, nie tylko bezpośrednio w warstwie dostępowej. Do najistotniejszych należy zaliczyć: konieczność instalacji routerów usługowych i przełączników do pracy w środowisku IP/MPLS, wdrażanie brokerów zasobów powiązanych z obsługą QoS oraz rozbudowaną kontrolę dopuszczania nowych połączeń do sieci. Niektóre z nich są raczej kosztowne.

Abonenci czekają

Interaktywna IPTV

Domowe wyposażenie trójusługi (Dialog)

W Polsce interaktywne aplikacje telewizyjne znajdują się we wstępnej fazie rozwoju. Wdrażanie tych usług w dużej mierze zależy od stanu infrastruktury sieciowej, a istotne utrudnienie dla potencjalnych odbiorców IPTV nadal stanowi zbyt mała dostępność szerokopasmowych łączy IP. Usługi o rozszerzonej funkcjonalności oferuje obecnie jedynie kilku dużych operatorów, w tym na ograniczonym obszarze Telekomunikacja Polska (TP) i Multimedia Polska (MP), a od listopada tego roku komercyjnie usługi telewizyjne w swej sieci uruchamia Telefonia Dialog. Mimo mnogości stosowanych nazw i aplikacji, udostępniane przez operatorów usługi telewizyjne oraz proponowane w nich treści są podobne do siebie i w zasadzie niewiele różnią się od tych, które dziś można subskrybować w sieciach telewizji kablowych bądź poprzez platformy satelitarne.

Pozyskiwanie klientów nabrało nowego wymiaru od czasu kiedy w czerwcu 2006 r. TP uruchomiła w sieci telefonicznej Warszawy pierwsze usługi telewizyjne w pakiecie wideostrady, które w zamiarze operatora mają stać się powszechną i realną konkurencją w stosunku do usług polskich operatorów kablowych. Idąc za ciosem, w październiku ub.r. Telekomunikacja Polska wystartowała z potrójną usługą (telefon, internet, telewizja), w której (wg France Telecom) po roku z aplikacji telewizyjnej IPTV korzystało 23 tys. klientów sieci TP. Można więc sądzić, że na razie usługa telewizyjna nie stała się jeszcze hitem na miarę wcześniejszej neostrady tp.

Kolejne instalacje IPTV oraz plany takich wdrożeń ogłaszają operatorzy regionalni. Od tego roku uruchomiono pierwsze lokalne instalacje interaktywnej IPTV w kilku miastach Polski (np. Telewizja Kielce), a plany takich wdrożeń w najbliższym czasie mają prawie wszystkie metropolie. Wychodząc im naprzeciw, firma opracowała i zaprezentowała rozwiązanie SOLIDEX IPTV, pozwalające na interaktywną dystrybucję cyfrowych treści telewizyjnych, wideo oraz audio w stacjonarnych sieciach z protokołem IP i hybrydowych. W rozbudowanych instalacjach rozwiązanie to umożliwia ponadto zarządzanie dystrybucją treści z funkcjonalnością CDN (Content Delivery Network) promowaną przez Cisco Systems. Propozycje interaktywnej infrastruktury mają dzisiaj wszyscy liczący się producenci sprzętu sieciowego (Ericsson, Cisco Systems, Alcatel-Lucent, Juniper Networks, Nortel, Nokia Siemens Network). Dostawcy treści IPTV stają jednak przed trudnym problemem pozyskiwania materiałów źródłowych, łącznie z zabezpieczeniem praw autorskich, chroniących emisje przed wykorzystywaniem treści niezgodnie z licencją.

Grudniowa premiera Dialogu

Interaktywna IPTV

Przykładowa infrastruktura IPTV

Telefonia Dialog przygotowała jedno z największych w Polsce domowych centrów rozrywki multimedialnej - wdrożone przez spółkę Avista na sprzęcie Surpass koncernu Nokia Siemens Networks. Uruchomienie platformy poprzedziły trwające od czerwca testy pilotażowe trójusługi, prowadzone wśród wytypowanych przez operatora abonentów. W grudniu platforma multimedialna Dialog media ma rozpocząć komercyjną działalność, dostarczając abonentom swojej sieci zestawy pakietowe konfigurowane przez użytkowników, a każdy z nich może zawierać od kilku do kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych. Subskrybenci interaktywnej usługi mogą ponadto korzystać z aplikacji VoD z ofertą ok. 100 najnowszych produktów Hollywood i sami wybierać kanały, za które zechcą dodatkowo płacić. Docelowo użytkownicy mają uzyskać możliwość tworzenia indywidualnego pakietu, łączącego dedykowaną ofertę telefonii stacjonarnej, dostęp do internetu, usługę przewodowej telewizji cyfrowej IPTV oraz aplikacje telefonii mobilnej.

Podstawę IPTV stanowi platforma usługowa, która obejmuje już oferowane bądź dedykowane usługi telefonu stacjonarnego, dostęp do szerokopasmowego internetu oraz przewodową telewizję cyfrową IPTV z rozbudowanymi możliwościami interakcji. W potrójnej usłudze Dialog media można korzystać z dowolnej konfiguracji pakietów wraz z obsługą na żądanie, która obejmuje: wideo wypożyczalnię VoD (dostęp do bibliotek z wybranymi filmami i nagraniami), funkcję TV Pauza (wstrzymanie, wznowienie i kontynuowanie programu telewizyjnego) oraz cyfrowy magnetowid PVR (Personal Video Recorder) do nagrywania materiału w ramach wybranego kanału telewizyjnego. Treść programów jest rejestrowana w systemie i emitowana cyfrowo do stacjonarnych przystawek telewizyjnych STB (Set Top Box) w standardzie MPEG-4/H.264.

Zainstalowana we Wrocławiu platforma telewizyjna Surpass Home Entertainment Solution jest czwartym wdrożeniem tego systemu na świecie, po analogicznych rozwiązaniach u operatorów telekomunikacyjnych w Belgii (Belgacom), Holandii (ADC) i Słowacji. W ten sposób Telefonia Dialog stała się trzecim dużym operatorem telekomunikacyjnym (po TP i MP), który udostępnił pakiety telewizji cyfrowej oraz usługi rozszerzone w sieci przewodowej IPTV/ADSL. Operator liczy, że jeszcze w tym roku z nowej oferty skorzysta ok. 20 tys. klientów.


TOP 200