InterBase dla wszystkich

System zarządzania bazami danych (SZBD) InterBase został opracowany w latach 80. przez niewielką firmę Interbase Software Corp., która w wyniku perturbacji rynkowych została zakupiona najpierw przez Ashton Tate, a potem łącznie z nią przez firmę Borland. System SZBD w swej oryginalnej wersji, mimo że stosunkowo trudny do opanowania, zawierał wiele cennych narzędzi, ułatwiających integrację różnych modułów z wielu języków oprogramowania i cieszył się sporym uznaniem ludzi, którzy przechodzili z dużych komputerów na minikomputery. Z systemu, w środowisku Unix na stacjach roboczych SUN, korzystali np. producenci samolotów Boeing i Lockheed Corp. oraz instytut badawczy Stanford Research Institute w Menlo Park (Kalifornia). Popularność InterBase wynikała m. in. z tego, że w bazie można było zapamiętywać obrazy.

System zarządzania bazami danych (SZBD) InterBase został opracowany w latach 80. przez niewielką firmę Interbase Software Corp., która w wyniku perturbacji rynkowych została zakupiona najpierw przez Ashton Tate, a potem łącznie z nią przez firmę Borland. System SZBD w swej oryginalnej wersji, mimo że stosunkowo trudny do opanowania, zawierał wiele cennych narzędzi, ułatwiających integrację różnych modułów z wielu języków oprogramowania i cieszył się sporym uznaniem ludzi, którzy przechodzili z dużych komputerów na minikomputery. Z systemu, w środowisku Unix na stacjach roboczych SUN, korzystali np. producenci samolotów Boeing i Lockheed Corp. oraz instytut badawczy Stanford Research Institute w Menlo Park (Kalifornia). Popularność InterBase wynikała m. in. z tego, że w bazie można było zapamiętywać obrazy.

Systemem InterBase są obecnie zainteresowani twórcy oprogramowania, którzy chcą przejść z PC na większe komputery i zamierzają realizować architekturę klient/serwer, w której InterBase ma pełnić rolę serwera. Wielu z nich uważa, że InterBase świetnie nadaje się do roli serwera baz Paradox i dBase, działających jako interfejs użytkowy. Mimo braku skutecznego wsparcia przez ciągle zmieniających się właścicieli bazy, jej wieloletnia obecność na rynku zaowocowała powstaniem firm, które oprócz sprzedawania oprogramowania i opracowywania aplikacji, zapewniały pomoc specjalistów. Ponadto, opracowały wiele narzędzi pomocniczych do tworzenia aplikacji i interfejsu graficznego do bazy.

Obecnie firma Borland, właściciel praw autorskich do bazy, zamierza sprzedawać bazę InterBase do instalowania na minikomputerach i stacjach roboczych, łącznie ze swoimi arkuszami obliczeniowym i bazą Paradox dla Windows.


TOP 200