Inteligo PKO BP ma 1,5 roku

1 maja 2004 roku minęło półtora roku od przejęcia Inteligo Financial Services S.A. przez największy polski bank detaliczny PKO BP SA i wdrożenia w nim platformy bezgotówkowego konta operacji finansowych Inteligo. Obecnie z wirtualnego konta korzysta prawie 300 tys. osób, które powierzyły Inteligo ponad 840 mln zł.

Istotą systemu Inteligo jest instalacja narzędzi i procedur bankowych, niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzania bezgotówkowych operacji finansowych oraz umożliwiających nieograniczony dostęp w czasie i przestrzeni do osobistych zasobów finansowych nie tylko przez sieć Internetu. Najważniejszym celem wirtualnego banku było uzyskanie powszechnej akceptacji takiego sposobu rozliczeń przez klientów PKO BP, którą dokonano w tak krótkim czasie między innymi przez dostosowanie platformy do obsługi przez dowolny komputerowy system operacyjny klienta indywidualnego i dowolną jego przeglądarkę.

Podatnym gruntem do korzystania z operacji finansowych za pomocą konta Inteligo było niezadowolenie klientów z dotychczasowej obsługi bankowej PKO BP, który na bieżąco prowadzi ponad 4,7 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i deponuje około 30% oszczędności Polaków. Udostępnienie klientom sieci Inteligo ponad 1700 bankomatów PKO BP, w połączeniu z możliwością wypłat w dowolnej wysokości w każdym z oddziałów banku oraz bezpłatnych wpłat na konto, przyczyniło się upowszechnienia korzystania z konta za pośrednictwem Internetu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy dostęp do tej sieci ma już ponad 23% populacji oraz 13% gospodarstw domowych w Polsce. (dane z 30.06.2003 r.).

Zobacz również:

  • Hakerzy podszywający się pod Merkel wzięli na cel prezes Europejskiego Banku Centralnego
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia

Wprawdzie korzystanie z usługi nie jest bezpłatne, ale do obniżenia kosztów utrzymania systemu przyczyniła się weryfikacja bazy klientów, w wyniku której zamknięto blisko 50 tys. „martwych” (nieużywanych) rachunków PKO BP. Pozwoliło to zminimalizować opłaty pośrednie i zmniejszyć koszty ponoszone na utrzymanie w gotowości kont nieaktywnych, przyczyniając się jednocześnie do większej zyskowności całego systemu.

Obecnie system umożliwia dostarczanie bieżących informacji także za pomocą komunikatów SMS (Serwis SMS) w przypadku każdej zmiany salda na rachunku, przesyłanie mini-historii rachunku, a także informacji o debecie, blokadach i numerach rachunków. Za pomocą karty płatniczej Visa Electron można dokonywać transakcji przez Internet i przez telefon (Płacę SMS-em, Płacę z Inteligo) z zachowaniem odpowiedniego i wymaganego bezpieczeństwa transakcji.

Od marca ubiegłego roku firma rozprowadza kartę Inteligo Visa Electron z Sercem, za pomocą której część z dokonywanych przez posiadacza karty transakcji bezgotówkowych jest przekazywana na rzecz Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. Kartę Visa Electron z Sercem otrzymują bez dodatkowych opłat zarówno nowi jak i dotychczasowi użytkownicy konta. Obecnie ponad 70% nowo-wydawanych kart to karty z Sercem, co końca lutego 2004 r. umożliwiło przekazanie na rzecz Programu Budowy Sztucznego Serca kwoty ponad 300 tys. zł.

Od września 2003 roku firma wprowadziła cieszącą się dużą popularnością oraz całkowicie zautomatyzowaną i dostępną wyłącznie on-line usługę debetową One Click Debet. System sam analizuje dostępne dane o kliencie, a uwzględniając inne okoliczności oraz zachowania klienta generuje na ich podstawie decyzję dotyczącą przyznania mu debetu oraz jego wysokości. Alternatywą debetu może być przedstawienie klientowi innych ofert współpracy, obejmujących opcje kredytowe (up-selling – podwyższenie debetu, cross-selling – dodatkowe propozycje kredytowe), indywidualnie określane przez system dla wnioskującego o debet użytkownika rachunku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200