Inteligentny budynek

Do wspomagania administracji i eksploatacji budynków w coraz większym stopniu wykorzystuje się dedykowane systemy informacyjne nazywane systemami inteligentnego budynku (Intelligent Building Systems), które umożliwiają szeroko pojętą automatyzacją obiektu.

Do wspomagania administracji i eksploatacji budynków w coraz większym stopniu wykorzystuje się dedykowane systemy informacyjne nazywane systemami inteligentnego budynku (Intelligent Building Systems), które umożliwiają szeroko pojętą automatyzacją obiektu. Wykorzystywanie systemów informatycznych do zarządzania obiektami budowlanymi rozpoczęło się już w latach 70-tych ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Jednym z pierwszych miejsc gdzie na szeroką skalę zaczęto korzystać z systemów kompleksowego zarządzania budynkiem był tamtejszy przemysł lotniczy, w którym pojawiły się poważne problemy dotyczące sterowania rozmaitymi systemami automatyki w halach produkcyjnych i biurach projektowych. Było to spowodowane koniecznością szybkiego dostosowania ich funkcjonalności do wymagań zmieniającej się dynamicznie produkcji, co wymagało sporego nakładu sił i było kosztowne oraz zajmowało wiele czasu. Z drugiej strony obiekty te posiadały rozwinięta infrastrukturę teleinformatyczną, która nie była w pełni wykorzystywana, więc pojawiła się możliwość integracji różnych systemów automatyki budynku i czujników umożliwiając zdalne zarządzania nimi przy użyciu specjalistycznego systemu monitorowania i zarządzania.

BMS

System BMS powinien zapewniać precyzyjną, dwukierunkową

komunikację, która musi gwarantować użytkownikowi

pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami

automatyki budynku. Aby system BMS zapewniał bezpieczne

i pewne sterowanie układami automatyki, musi

nie tylko wysyłać zlecenie wykonania

określonego zadania

dla konkretnego urządzenia, lecz również zwrotnie sprawdzić,

czy zostało ono zrealizowane.

Inteligentny budynek

Komponenty systemu BMS

Systemy budynku z pewną przesadą zwane inteligentnymi realizują zadania, które w tradycyjnym rozwiązaniu wymagałyby udziału zwiększonej ilości pracowników obsługi, gdyż głównym zadaniem stawianym przed tego typu systemami jest zautomatyzowanie różnorakich procesów związanych z szeroko pojętą administracją budynku. Potrafią one samodzielnie uruchamiać poszczególne instalacje i urządzenia, znajdujące się zarówno w budynku, jak i w jego najbliższym otoczeniu. Owa „inteligencja budynku” kryje się oczywiście w zintegrowanym systemie informatycznym, w którym zdefiniowane są przez użytkownika określone reguły i parametry. Szczegółowy zakres realizowanych przez systemy BMS funkcji zależy oczywiście od charakteru obiektu (budynek biurowy, mieszkalny, data center itp.). W ogólnym przypadku można mówić o zadaniach nadzoru nad instalacjami i urządzeniami wykonawczymi, w tym przejęciu przez system również zadań nadzoru nad szeroko rozumianą ochroną obiektu (ochrona przeciwpożarowa, przeciwwłamaniowa, kontrola dostępu). Poziom funkcjonalności systemu zarządzania BMS jest w dużym stopniu uzależniony od systemów automatyki zainstalowanych w budynku. W literaturze dotyczącej zagadnień związanych z systemami inteligentnych budynków można spotkać następujący podział obiektów pod względem ilości i rodzajów zastosowanych systemów automatyki:

Zobacz również:

Klasy inteligencji budynków (żródło: Klaus R., Systemy inteligentnych budynków a osoby niepełnosprawne)
Klasa
definicja klasy
Opis
"0" Brak systemów sterowania Obiekt nie jest wyposażony w żadne zabezpieczenia lub układy sterowania.
"1" Brak zintegrowanych systemów sterowania Obiekt jest wyposażony w systemy nadzoru lub sterowania, ale nie komunikują się one ze sobą i nie korzystają ze wspólnych zasobów.
"2" Częściowy system monitorujący Obiekt jest wyposażony w wiele systemów nadzoru i sterowania, a niektóre z niech są połączone jednym wspólnym systemem wizualizacji informacji.
"3" Pełny system monitorujący Obiekt jest wyposażony w systemy nadzoru i sterowania i wszystkie te systemy są połączone jednym wspólnym systemem wizualizacji.
"4" Pełny system monitorujący i częściowe sterowanie centralne Obiekt jest wyposażony w systemy nadzoru i sterowania i wszystkie te systemy są połączone jednym wspólnym systemem wizualizacji.
"5" Pełne scentralizowane zarządzanie Obiekt wyposażony w systemy nadzoru i sterowania praktycznie wszystkimi funkcjami i wszystkie te systemy są połączone jednym wspólnym systemem zarządzania.


TOP 200