Inteligentne karty i Java

JavaCard API pozwala na opracowanie kart nadających się do wielu zastosowań jednocześnie.

JavaCard API pozwala na opracowanie kart nadających się do wielu zastosowań jednocześnie.

Organizacje wydające karty dążą do przejścia na bezpieczniejsze karty inteligentne. Problemy techniczne i standaryzacyjne utrudniały do tej pory ten proces, jednakże nowe rozwiązania oparte na wykorzystaniu języka i platformy Java pozwolą proces przyspieszyć.

JavaCard API to nowa platforma Java, działająca na procesorach 8-bitowych z 256 bajtami RAM, 14 KB EEPROM i 8 KB ROM. Specyfikację JavaCard API - opracowaną przez Suna i VISA - zaakceptowali wszyscy światowi producenci kart inteligentnych, gdyż pozwala na opracowanie kart nadających się do wielu zastosowań jednocześnie, uruchamianie aplikacji na kartach wielu producentów, uaktualnianie zawartości karty na bieżąco, a także zapewnia im pełne bezpieczeństwo.

Co to jest inteligentna karta?

Inteligentna karta zawiera wbudowany mikroprocesor z pamięcią lub pamięć z układem logicznym, realizującym ograniczony zestaw funkcji. Mikroprocesor może dowolnie manipulować informacjami zapisanymi na karcie, gdy tymczasem na kartach tylko z pamięcią (typowy przykład to stosowane w większości krajów europejskich karty telefoniczne) można wykonywać proste operacje zmniejszania ich zawartości.

Problemy z kartami tradycyjnymi

Typowa karta płatnicza, kredytowa lub debetowa z paskiem magnetycznym pozwala na zapisanie jedynie ok. 140 bajtów informacji, co wystarcza na zakodowanie na niej informacji o tajnym kodzie PIN i danych niezbędnych do tego, aby bankomat lub punkt obsługi klienta w sklepie mógł zalogować się do systemu, nadzorującego transakcje z kartą.

Karta z paskiem magnetycznym nie jest bezpieczna: w wielu krajach można tanio kupić urządzenia, pozwalające na odczytanie informacji z karty. Wymaga ona również stałego dostępu do systemu obsługi. W krajach z tanimi połączeniami telefonicznymi (USA) sklepy stać na utrzymywanie stałego połączenia - tam gdzie połączenia są drogie (Europa), sklepy często posługują się prostszym systemem z odciskiem wzoru karty, wymagającym jednak (przy większych zakupach) potwierdzenia telefonicznego, co zwykle wiąże się z dość długim oczekiwaniem na połączenie.

Ominąć ograniczenia

Karta inteligentna, zwłaszcza ta z procesorem, zapewnia znacznie większą funkcjonalność niż karta z paskiem magnetycznym.

Ma ona wiele zastosowań:

Typowa karta kredytowa lub debetowa do użycia w operacjach finansowych we współpracy z systemami działającymi on-line.

Elektroniczna portmonetka: w banku "ładuje" się do niej określoną kwotę, którą można dysponować w punktach sprzedaży i bankomatach, dokonujących operacji off-line, zapisujących informacje o transakcji na karcie i przesyłających do banku rozliczenie z dokonanych operacji raz dziennie.

Karta identyfikująca cechy, umiejętności lub uprawnienia jej właściciela: prawo jazdy, dowód tożsamości, karta opieki medycznej, karta dostępu do sieci, informacji, pomieszczeń.

Karta płatnicza za usługi informacyjne: dostęp do kodowanych kanałów telewizyjnych, transmisji płaconych za określony przekaz (pay-per-view), telefony komórkowe, parkometry.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200