Inteligentna sieć następnej generacji

Agencje rządowe USA oraz środowiska akademickie i korporacyjne pracują nad nową koncepcją sieci inteligentnych, które będą potrafiły same się konfigurować, zarządzać buforami danych i wybierać najbardziej optymalne drogi trasowania pakietów. Projekt o nazwie Knowledge Based Networking ma cechować także spełnianie najbardziej rygorystycznych, wojskowych norm bezpieczeństwa.

Koordynacją prac nad rozwojem projektu KBN zajmuje się agencja badawcza departamentu obrony USA (Department of Defense Research Projects Agency - DARPA). Naukowcy próbują połączyć najnowsze koncepcje (sztuczna inteligencja, sieć semantyczna) z dopracowywanymi cały czas technologiami, takimi jak MANET (Mobile Ad-hoc Network), "radio adaptacyjne", zaawansowane sieci P2P (peer-to-peer). Knowledge Based Networking w swym pierwotnym założeniu realizowane jest na potrzeby wojskowości i struktur militarnych. Jednak, jak przekonuje Preston Marshall, odpowiedzialny za koordynacje prac projektowych w DARPA, technologie sieci wojskowych i cywilnych będą się z czasem przenikać, więc ewentualny sukces KBN przełoży się na korzyści dla zwykłych użytkowników.

Marshall zauważa, że obecnie funkcjonujące pojęcie bezprzewodowości zwykle przypisane jest jedynie sposobowi dostępu do sieci, w której pakiety krążą po zwykłych kablach. KBN ma być zupełnie nową, zdecentralizowaną mobilną siecią ad-hoc - na wzór koncepcji MANET. Polega ona głównie na inteligentnym trasowaniu ruchu pakietów w środowisku bezprzewodowym. Nowatorskość rozwiązania uwidoczniona jest w wyeliminowaniu pojedynczych punktów awarii SPoF (Single Point of Failure), którymi w klasycznych sieciach stanowią punkty dostępowe (AP - Access Points). Wyłączenie lub awaria danego AP wiąże się z utratą danych obsługiwanych w konkretnej chwili przez to urządzenie - MANET ma w czasie rzeczywistym analizować stan AP i całej sieci bezprzewodowej (w kontekście widmowym i radiowym), przesyłając pakiety do bardziej stabilnych punktów.

Mobile Ad-hoc Network wykorzystuje koncepcję "radia adaptacyjnego". Technologia ta pozwala monitorować na bieżąco zajętość widmową w określonym obszarze oraz obciążenie zarówno sieci jak i jej poszczególnych użytkowników. Adaptacyjność rozwiązania polega na dostosowaniu fal i częstotliwości przesyłania danych do aktualnej sytuacji radiowej. Według ekspertów pomoże to uniknąć interferencji oraz zminimalizuje skuteczność ewentualnych prób podglądu/przejęcia sygnału. System ma być testowany w przyszłym roku w Irlandii.

Ciekawym rozwiązaniem jest SDR (Software-Defined Radio). Koncepcja, wykorzystywana obecnie przede wszystkim w zastosowaniach militarnych, pozwala dowolnie kształtować sygnał radiowy (w sposób programowy) i następnie kierować odpowiednio uformowaną wiązkę do urządzeń nadawczych. Docelowo ma to pomóc w integracji wszystkich systemów przesyłających dane drogą radiową (od technologii 802.11x do telewizji). Dzięki programowemu wymiarowi SDR łatwiej jest również aktualizować cały system. Obecnie rozwiązanie na rynku komercyjnym istnieje w śladowych ilościach - od 1998 r. jest jednak stosowane w amerykańskim wojsku.

Nowa, inteligentna sieć ma również charakteryzować się zaawansowaną obsługą sieciowej "pamięci cache". Dane, do których następują częste odwołania będą zapisywane na brzegach sieci. Inteligencja całej infrastruktury będzie jednak polegała nie tylko na ich szybkim udostępnianiu, ale i klasyfikacji w odniesieniu do potrzeb konkretnego użytkownika. Koncepcja ta bazuje na rozwiązaniu "sieć semantyczna" Tima Bernersa-Lee, której głównym założeniem jest dostarczanie skategoryzowanych pod względem typu lub zawartości informacji użytkownikom oczekującym na specyficzny rodzaj danych.

Pod względem bezpieczeństwa Knowledge Based Networking ma wykorzystywać metody podobne do używanych obecnie systemów opartych na SSL (Secure Socket Layer). Mimo niewątpliwych zalet nowych rozwiązań, specjaliści przestrzegają przed zbytnim skomplikowaniem sieci. Niektórzy twierdzą, że tzw. "głupie" sieci (Internet), złożone z mnóstwa urządzeń, pochodzących od różnych dostawców są lepsze i bardziej uniwersalne niż inteligentne, ale z góry określone rozwiązanie następnej generacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200