Inteligentna sieć kluczem do wysokiej jakości usług

Wykorzystanie informacji gromadzonych przez inteligentną sieć liczników pozwoli usprawnić kluczowe procesy biznesowe RWE w Polsce. To przekładać się będzie na lepszą obsługę klientów.

Inteligentna sieć kluczem do wysokiej jakości usług

Główne siły zespołu IT w firmie RWE są skierowane na potrzeby biznesu. Informatyka jest spoiwem łączącym kluczowe procesy biznesowe - dział IT obsługuje spółkę sprzedażową i dystrybucyjną RWE w Polsce. Źródłem największych korzyści biznesowych są rozwiązania wspierające kluczowe obszary dla spółki sprzedażowej - systemy billingowe i CRM. W pierwszej kolejności nacisk kładzie się na usprawnienie procesów związanych z działaniami w segmencie B2B. "Liberalizacja rynku energetycznego dla klientów biznesowych powoduje zaostrzenie konkurencji. To oznacza, że zespoły sprzedażowe muszą lepiej dbać o klientów. Konieczne jest usprawnienie najważniejszych procesów sprzedażowych, obiegu informacji o klientach, a także ofertowania" - podkreśla Stanisław Świątek, kierujący działem IT w firmie RWE. Zmiany w rozwiązaniach sprzedażowych dedykowanych dla sektora B2B postępują od 2010 r. Wprowadzone usprawnienia pozwalają m.in. na zautomatyzowanie działań związanych z generowaniem ofert dopasowanych do potrzeb i zakresu relacji z klientami. "Realizujemy wiele działań ukierunkowanych na zwiększenie satysfakcji klientów końcowych. Obejmują one procesy, które mogą wpływać na usprawnienie obsługi - od fakturowania, po uruchomienie kanałów internetowych i mechanizmów samoobsługi klientów" - mówi Stanisław Świątek. W podniesieniu jakości usług firmie RWE pomóc mają nowoczesne rozwiązania pomiarowe.

Postępują prace, mające na celu usprawnienie działań związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury energetycznej. Obok rozwoju wyspecjalizowanego oprogramowania ułatwiającego zarządzanie rozproszoną siecią energetyczną w RWE Stoen Operator wdrażane są nowe narzędzia usprawniające zarządzanie majątkiem na podstawie mechanizmów GIS i konsolidacji informacji biznesowych. Platforma GIS ma stać się sercem zintegrowanego środowiska gromadzącego informacje związane z funkcjonowaniem infrastruktury energetycznej RWE. Rozwiązanie konsolidujące dane na temat infrastruktury ma ułatwić zarządzanie majątkiem i infrastrukturą spółki. Raz wprowadzone informacje mają być automatycznie dystrybuowane między zależnymi systemami. Pełna funkcjonalność środowiska ma być dostępna jeszcze w 2012. Dodatkowo wprowadzone zostaną praktyki zarządzania jakością danych. Ukoronowaniem inwestycji w nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne i dowodem na ich podporządkowanie potrzebom biznesu są działania ukierunkowane na wdrożenie zaawansowanych urządzeń pomiarowych.

Inteligentna infrastruktura

Systematycznie rozbudowywana infrastruktura AMI (Advanced Metering Infrastructure) w RWE Stoen Operator jest przygotowywana pod kątem wielkoskalowego wdrożenia inteligentnych liczników energetycznych, które pozwolą na zdalne przesyłanie i automatyczną weryfikację pozyskanych danych. Drugim etapem będzie zbudowanie centralnej bazy odczytowej, która ma przechowywać wszystkie dane licznikowe - także te, które pochodzić będą od abonentów prywatnych. Docelowo infrastruktura Smart Metering ma opierać się na sieciach bezprzewodowych. Rozważane jest wykorzystanie technologii pozwalających na przesyłanie danych za pomocą sieci energetycznej. Infrastruktura inteligentnych liczników pomiarowych jest najważniejszym projektem realizowanym pod kątem wdrożenia kompleksowego środowiska inteligentnych systemów elektroenergetycznych. Wszystkie tego typu obiekty będą włączone do sieci niezależnej od infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby operatora. Rozwijane będą dodatkowe funkcjonalności oparte na możliwościach liczników AMI.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200