Inteligenta gospodarka

Wyjątkowe miejsce w europejskiej strategii gospodarczej mają odgrywać technologie informacyjne ICT. Chodzi o automatyzację procesów przemysłowych, rozwój systemów sprzyjających powiązaniom sieciowym w całym łańcuchu wartości, w produkowaniu wyrobów, ich dystrybucji, świadczeniu usług. W tym obszarze przewiduje się konieczność wykształcenia i wprowadzenia na rynek pracy znacznej liczby inżynierów specjalizujących się w systemach ICT, rozumiejących zagadnienia gospodarki i produkcji przemysłowej. Potrzebne jest wypracowanie nowych form sieciowej współpracy małych i średnich firm, których nie będą hamować granice działalności pomiędzy różnymi państwami. Europa chce pracować nad modelami konsolidacji i integracji zasobów tworzonych przez MSP.

Obrona zaczepna

Przedsiębiorcy europejscy odczuwają rosnącą presję konkurencyjną ze strony firm chińskich, koreańskich, indyjskich czy brazylijskich. Z innowacyjnymi produktami na rynki wchodzą państwa dotąd kompletnie lekceważone, np. afrykańskie. Państwa wykorzystywane do niedawna głównie jako źródło taniego outsourcingu stopniowo nadrabiają zaległości w zakresie niezawodności, wydajności i innowacyjności. Europie, która ma na sztandarach hasła wspólnego rynku i swobodnej konkurencji, trudno proponować bariery przed państwami, ale to nie przeszkadza wytykać niektórym z tych państw strategii wzrostu opartej na protekcjonizmie. Uzyskanie skutecznej reakcji bywa dosyć trudne w dwustronnej wymianie handlowej pomiędzy pojedynczymi państwami, ale działanie wzmocnione polityką całej Unii Europejskiej nabiera innego wymiaru.

Komisja Europejska zwraca uwagę na problem stosowania przez państwa wielu wschodzących rynków ukrytych subsydiów, dyskryminacji w procedurach zamówień publicznych, niedostatecznej ochrony socjalnej, lekceważenia norm ochrony środowiska, manipulowania różnicami kursowymi, kosztownego wymuszania transferu technologii. Stworzenie jednolitych, zinstytucjonalizowanych form ochrony gospodarki europejskiej przed praktykami dyskryminującymi ze strony niektórych państw ma szczególne znaczenie dla sektora małych i średnich firm, możliwości ich działania na nowych rynkach. Na razie tylko 25% firm z sektora MSP zaznacza jakąkolwiek obecność na rynkach pozaeuropejskich.

Unia Europejska chce jednak zacieśniać współpracę z państwami sąsiadującymi. Mają temu służyć m.in. programy współpracy w oferowaniu przez nie wyrobów zgodnych ze standardami unijnymi. Stopniowe dostosowanie może być drogą do przyszłego poszerzenia Unii Europejskiej. Pomysł Komisji Europejskiej dla przedsiębiorców to znoszenie granic, integracja, zwiększanie potencjału przez konsolidacje, szukanie możliwości przewagi poprzez wsparcie dla innowacyjności i kreatywności. Najtrudniejsza do przełknięcia dla państw członkowskich jest coraz większa rola działań na szczeblu unijnym, na razie w sferze informacji i studiów, ale też pokazanie, że dyplomacja europejska może mieć konkretny, wymierny program działań.


TOP 200