Inteligencja emocjonalna kluczem do kariery

Aż 71% pracodawców twierdzi, że inteligencja emocjonalna jest dla nich ważniejsza niż IQ pracownika - wynika z badania CareerBuilder.

Po okresie złej koniunktury gospodarczej, ze zmniejszonymi zespołami, wyższym poziomem stresu i niepewną sytuacją gospodarczą w tle, pracodawcy zaczynają zmieniać kryteria oceny kandydatów do pracy. Aż 34% menedżerów, HR twierdzi, że po recesji przywiązują większą wagę do inteligencji emocjonalnej gdy zatrudniają i awansują ludzi.

Wśród ankietowanych 71% twierdzi, że wyżej ceni inteligencję emocjonalną pracownika niż jego IQ. Inteligencja emocjonalna (EI) to ogólna ocena zdolności osoby do kontrolowania emocji, czucia, rozumienia i reagowania na emocje innych oraz zarządzania relacjami interpersonalnymi. Badanie przeprowadzone w USA na próbie ponad 2,6 tys. menedżerów odpowiedzialnych za zatrudnienie i specjalistów HR pokazuje, że EI jest bardzo ważne w procesie poszukiwania pracy i zdobywania awansu.

Zobacz również:

  • Lekkie uspokojenie nastrojów na rynku pracy IT. Podsumowanie drugiego kwartału 2022

Ok. 59% pracodawców nie zatrudniłoby kogoś, kto ma wysokie IQ i niskie EI. Wśród pracowników, którzy starają się o awans, kandydat z wysokim EI będzie miał przewagę nad kandydatem z wysokim IQ w większości przypadków - 75% respondentów chętniej promuje osoby z wyższym EI.

Zdaniem Rosemary Haefner, wiceprezes ds. HR w CereerBuilder, na konkurencyjnym rynku pracy pracodawcy bliżej przyglądają się niemierzalnym kwalifikacjom, które opłacają się na dłuższą metę - takim jak zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie. Kompetencje techniczne i inteligencja są ważne dla każdego pracownika, ale zdolności interpersonalne mogą okazać się czynnikiem wyróżniającym i decydującym. Pracodawcy poszukują obecnie osób, które potrafią podejmować decyzje w stresujących sytuacjach, rozumieją potrzeby kolegów i klientów i dzięki temu osiągają najlepsze rezultaty.

Dla pracodawców w kontekście EI najistotniejsze są czynniki:

- Pracownicy z wysokim EI zachowują spokój nawet pod presją

- Potrafią skutecznie rozwiązywać konflikty

- Są empatyczni w stosunku do swoich kolegów z zespołu i zgodnie reagują

- Inni podążają za ich przykładem

- Podejmują bardziej przemyślane decyzje biznesowe

Menedżerowie HR oceniają EI kandydatów i pracowników zwracając uwagę głównie na kilka kryteriów:

- Pracownicy z wysokim EI przyznają się do błędów i potrafią się na nich uczyć

- Potrafią kontrolować emocje i prowadzić przemyślane dyskusje na najtrudniejsze tematy

- Potrafią uważnie słuchać, potrafią słuchać więcej niż mówić

- Radzą sobie z krytycznymi uwagami pod ich adresem

- Potrafią działać pod presją

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200