InteliWISE wreszcie na NewConnect

Dzisiaj (15 kwietnia) firma zadebiutuje na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy. Rozpocznie się notowanie praw do ok. 490 tys. akcji serii C, których emisja przeprowadzona została w ofercie prywatnej. Do obrotu wprowadzone zostaną także akcje serii A.

Ostatecznie akcje serii C objęte zostały przez 44 nowych akcjonariuszy. Łączne wpływy z emisji prywatnej wyniosły ok. 4,9 mln zł. "Pozyskany z emisji akcji kapitał zainwestujemy w potencjał intelektualny" - zapewnia Marcin Strzalkowski, prezes zarządu spółki. Część środków zostanie przeznaczona na rozwój kanałów sprzedaży. Według przedstawicieli firmy objęta droga rozwoju ma być zbliżona do strategii firm takich jak Google, Yahoo i Skype.

InteliWISE tworzy systemy wspomagające wyszukiwanie informacji, optymalizację procesów obsługi klienta oraz sprzedaży internetowej. Spółka posiada własne rozwiązania umożliwiające wykorzystanie aplikacji typu eCRM, eCustomer Service i eCommerce w multimedialnych kioskach informacyjnych i niektórych telefonach komórkowych. Oprogramowanie InteliWISE może być obsługiwane w języku naturalnym. Zdaniem przedstawicieli firmy dzięki temu doskonale nadaje się do przeszukiwania poszczególnych serwisów pod kątem określonych informacji.

Zobacz również:

Pierwotne plany zakładały debiut InteliWISE na rynku NewConnect jeszcze w zeszłym roku. Planowano wtedy pozyskanie ok. 10 mln zł, które miały zostać przeznaczone na finansowanie strategii rozwoju oraz ekspansję zagraniczną. Debiut firmy był kilkukrotnie przesuwany.

Więcej o InteliWISE:

InteliWISE: "usługi komplementarne do Google"

InteliWISE wejdzie na rynek NewConnect


TOP 200