Intel upraszcza zarządzanie siecią

Urządzeniami sieciowymi Intela można zarządzać wykorzystując przeglądarkę WWW.

Urządzeniami sieciowymi Intela można zarządzać wykorzystując przeglądarkę WWW.

Intel wprowadził na rynek oprogramowanie do zarządzania siecią komputerową Intel Device View for Web. Nowe narzędzie ułatwi proces instalowania, konfigurowania i rozwiązywania problemów, wynikających podczas ich pracy.

Device View for Web udostępnia użytkownikom informacje za pośrednictwem przyjaznego interfejsu WWW zamiast wielu linii danych, tak jak występowało to dotychczas. Użytkownik, przy wykorzystaniu zwykłej przeglądarki WWW, może zarządzać koncentratorami i przełącznikami sieciowymi Intela zarówno z dowolnego miejsca sieci korporacyjnej, jak również spoza niej. Fakt, że przeglądarka WWW zazwyczaj jest zainstalowana na każdym komputerze w sieci, ułatwia rozwiązywanie problemów sieciowych (administrator po zgłoszeniu problemu przez użytkownika z dowolnego miejsca sieci może sprawdzić jej działanie i nie musi mieć zainstalowanej specjalnej aplikacji do zarządzania urządzeniami sieciowymi).

Device View for Web pozwala nie tylko stwierdzić, które porty urządzeń są w danej chwili aktywne i jaka jest konfiguracja urządzeń, ale także monitorować wszystkie porty i wyświetlać informacje o użytkownikach podłączonych do nich. Dzięki temu administrator - bez wędrówki do centralnej szafy krosowniczej - może stwierdzić, który użytkownik jest podłączony do danego portu (login), dowiedzieć się, do jakiej domeny jest on zalogowany oraz jaką nazwę sieciową ma jego komputer. Intel Device View for Web pozwala także wysłać do komputera użytkownika komunikat ostrzegawczy (informujący np. o konieczności ponownego uruchomienia komputera) przed zmianą parametrów portu sieciowego, do którego jest on podłączony.

Nowy program Intela może wyświetlać informacje dotyczące maksymalnie 50 różnych koncentratorów i przełączników sieciowych Intela. Wśród tych wiadomości znajdują się dane - dotyczące ruchu sieciowego generowanego między urządzeniami a klientami sieciowymi - które mogą być odwzorowane w formie graficznej.

Oprogramowanie Device View for Web obsługuje, niestety, zaledwie kilka urządzeń sieciowych Intela (Intel Express 10/100 Stackable Hub, Intel Express 10/100 Fast Ethernet Switch, Intel Express 100Base-T Stackable Hub i Intel Express Switching Hub), ale firma zapowiada poszerzenie tej listy.

Intel Device View for Web jest obecnie oferowany ze wszystkimi obsługiwanymi urządzeniami sieciowymi Intela, a ponadto dostępny jest bezpłatnie na internetowym serwerze Intela pod adresem http://www.intel.com/network/idvweb/index.htm.


TOP 200