Intel pokazał nową technologię pakowania układów scalonych

Firma zaprezentowała w tym tygodniu w San Francisco, w przededniu konferencji Semicon West, nową technologię integrowania ze sobą wielu układów scalonych w ramach jednego pakietu mającego strukturę 3D. Rozwiązanie nosi nazwę Co-EMIB (Co Embedded Multi-Die Interconnect Bridge ) i jest rozwinięciem opracowane wcześniej przez Intel, nieco prostszej technologii EMIB.

Technologia Co-EMIB powstała w wyniku połączenia dwóch wcześniejszych technologii (EMIB i Foveros) i pozwala budować stos 3D składający się z wielu warstw, każda realizujące różne zadania. Może to być określony rodzaj interfejsu czy jednostki obliczeniowej.

Ważnym elementem technologii Co-EMIB są opracowane przez Intel połączenia pełniące rolę interfejsów, przez które poszczególne warstwy stosu mogą porozumiewać się za sobą i wymieniać informacje. Noszą one nazwy ODI (Omni-Directional Interconnect) oraz MDIO.

Zobacz również:

Nowa technologia ma wiele zalet, wśród których najważniejszą wydaje się być możliwość upakowania na tej samej powierzchni dużo większej liczy układów scalonych. Trzeba jednak powiedzieć, że technologia Co-EMIB ma jeden słaby punkt. Chodzi o to, układy mające taką architekturę wydzielają dużo ciepła, które jest bardzo trudno od nich odbierać. Dlatego szybko nagrzewają się i w związku z tym muszą być intensywnie chłodzone.


TOP 200