Intel inwestuje w Wirtualną Polskę

Wirtualna Polska jest już trzecią firmą w Polsce, w którą zainwestował w tym roku Intel.

Wirtualna Polska jest już trzecią firmą w Polsce, w którą zainwestował w tym roku Intel. Wcześniejsze jego inwestycje dotyczyły krajowych oddziałów Formus i Olicom. Amerykański producent procesorów przejął 6% akcji WP. Wartość transakcji nie została ujawniona, można jednak przypuszczać na podstawie inwestycji podjętej przez Prokom Software, który przejął 25% akcji WP za 14,4 mln zł, iż wyniosła ona ok. 3,5 mln zł.

"Zgodnie z przyjętą polityką Intel inwestuje w firmy i technologie zwiększające wartość Internetu. Nasza inwestycja w Wirtualną Polskę ma na celu przyspieszenie rozwoju usług internetowych, głównie związanych z handlem elektronicznym" - informuje Łukasz Kowalik, rzecznik polskiego oddziału Intela.

Pozyskaną kwotę Wirtualna Polska zamierza przeznaczyć na rozwój i promocję serwisu. "Chcemy rozbudować usługi handlu elektronicznego, poprawić funkcjonowanie poczty elektronicznej, umożliwić budowę stron WWW nawet osobom nie znającym technologii HTML i rozwinąć możliwości serwisu profilowanego Moja Wirtualna Polska" - mówi Marek Borzestowski, dyrektor ds. marketingu Wirtualnej Polski. Mają zostać poprawione także mechanizmy wyszukiwawcze. WP zamierza również zaoferować sprzedaż za pośrednictwem swojego serwisu innym sklepom.

Nie jest to pierwszy kontakt obu firm. Intel Content Group, pracująca nad zawartością serwisów WWW, wspomagała Wirtualną Polskę przy tworzeniu dedykowanego serwisu internetowego przeznaczonego dla dzieci, który wykorzystuje najnowsze możliwości oferowane przez Pentium III. Od października br. gdańska firma jest także członkiem Intel Internet Service Provider, specjalnego programu dla dostawców usług internetowych, w którego ramach są oferowane usługi konsultingowe, wsparcie i nowe technologie.

Największym udziałowcem Wirtualnej Polski jest Centrum Nowych Technologii, które posiada 67% akcji. Około 2% ma także Dom Maklerski Pentator.