Intel dla sieci

Coraz częściej można zetknąć się z opinią, że firma Intel słynie nie tylko z produkcji układów scalonych, w tym procesorów, lecz także staje się ważnym producentem oprogramowania i sprzętu przeznaczonego na rynek związany z instalacjami sieciowymi. Potwierdzeniem tej tezy jest pokaźna lista zaprezentowanych ostatnio nowych produktów sieciowych Intela. Zawiera ona pakiety LANDesk, które są elementem strategii SNS (Smart Network Services) opracowanej przez firmę Intel dla scalenia zarządzania i obsługi systemów sieciowych i potrafią współdziałać między sobą w celu automatyzacji zadań wykonywanych wielokrotnie w sieci.

Coraz częściej można zetknąć się z opinią, że firma Intel słynie nie tylko z produkcji układów scalonych, w tym procesorów, lecz także staje się ważnym producentem oprogramowania i sprzętu przeznaczonego na rynek związany z instalacjami sieciowymi. Potwierdzeniem tej tezy jest pokaźna lista zaprezentowanych ostatnio nowych produktów sieciowych Intela. Zawiera ona pakiety LANDesk, które są elementem strategii SNS (Smart Network Services) opracowanej przez firmę Intel dla scalenia zarządzania i obsługi systemów sieciowych i potrafią współdziałać między sobą w celu automatyzacji zadań wykonywanych wielokrotnie w sieci.

Otwiera ją oprogramowanie LANDesk Manager 1.02 (produkt centralny SNS, 995 USD/serwer) zawierające zestaw narzędzi do administrowania siecią LAN typu NetWare 3.11 i wyżej. Za ich pomocą można monitorować pracę aplikacji na serwerze, przedstawić działanie i obciążenia instalacji sieciowej a także zobrazować konfigurację sieci oraz uzyskać wykaz elementów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania) wchodzących w jej skład. Pakiet ten potrafi wykrywać przez skanowanie i usunąć wirusy komputerowe oraz umożliwia prowadzenie kontroli stacji roboczej zdalnie, np. za pomocą łącz telefonicznych. LANDesk Manager korzysta z grafiki uaktualnianej na ekranie monitora w czasie rzeczywistym.

Kolejny sieciowy produkt Intela, opcjonalnie dodawany do LAN Desk Manager to LANDesk SNMP Gateway 1.5 (795 USD/serwer, NLM) za pomocą którego można zebrać dokładne dane o komputerach PC i stacjach roboczych podłączonych do sieci. Dane te zawierają typ , napędów dyskowych, informacje o pamięci, a nawet o aplikacjach i systemie operacyjnym. Dane te są przesyłane do głównej konsoli sterującej zarządzaniem i używającej SNMP, włączając w to OpenView firmy Hewlett-Packarda czy SunNet Manager firmy SunConnect.

Pakiet LANDesk Virus Protect, który integruje antywirusową działalność pakietu LANProtect z zarządzaniem z konsoli LANDesk Management. LANDesk Virus Protect (995 USD/serwer, lub upgrade z LANProtect za 195 USD, NLM) skanuje sieć w poszukiwaniu wirusów według ustalonego przez zarządcę sieci harmonogramu, albo zgodnie z jego jednorazowym żądaniem. Aktualizacja programu antywirusowego odbywa się za pośrednictwem BBS (Bulletin Board System) firmy Intel.

Intel produkuje także serwery do backupu typu Storage Express XLD, ELD i XLE. Są to urządzenia skalowalne, stosujące kompresję danych, współpracę z napędami DAT (Digital Audio Tape) produkcji Intela dla sieci NetWare. Stosują one poczwórny zapis na taśmy, co pozwala użytkownikowi zapisywać dane na czterech różnych napędach

taśmowych jednocześnie, stosując przy okazji kompresję, co z kolei przyspiesza zapis danych.

Storage Express XLD (9995 USD) wyposażony jest w procesor 486/33 MHz, ma twardy dysk o pojemności 500 MB oraz miejsce na zainstalowanie czterech napędów DAT 2 GB, co daje 16 GB całkowitej pojemności skompresowanych danych.

Storage Express ELD ma procesor 486/25 MHz, dysk twardy o pojemności 200 MB i miejsce na dwa napędy DAT. Po zastosowaniu kompresji może zapisać 8 GB danych.

Storage Express XLE jest skonfigurowany podobnie jak XLD, przy czym można do niego dołączyć jeszcze 2 napędy DAT, co daje w sumie możliwość zapisu 20 GB danych.

Dla usprawnienia pracy drukarki sieciowej Intel oferuje pakiet LANspoolExpress Print Accelerator(399 USD). Dzieli on dostęp do drukarki dla użytkowników ze stacji DOS i Windows. W swej pracy wykorzystuje technikę Novella Pserver, co w efekcie przyspiesza proces drukowania aż 25 razy (50 kb/s) względem RPrint Novella (2 kb/s). Jest to program rezydentny (2 kB). Przy jego pomocy można łatwo skonfigurować komputer typu PC jako tzw "print-server".

NET SatisFAXtion 2.0 (1995 USD dla 1000 użytkowników, 995 USD dla 20 użytkowników) jest pakietem Intela, przy użyciu którego można zamienić komputer typu PC w "fax-server". Stanowisko takie potrafi obsłużyć użytkowników sieci LAN w zakresie nadawania i odbioru faksów. Oprogramowanie to (po dokupieniu układu firmy EXACOM DID-200 za 895 USD) potrafi odebrać faks, a następnie korzystając z wewnętrznych połączeń sieciowych NetWare przesłać go automatycznie do odbiorcy. Pakiet posiada wbudowany notes telefoniczny, możliwość przesyłania lub odbioru faksu w tle, obsługę urządzeń faksujących, wbudowany system ochrony faksów przed osobami niepowołanymi, a także edycję tekstów przeznaczonych do faksowania. Współpracuje z kartą Intela SatisFAXtion zawierającą faksmodem.


TOP 200