Integrator na giełdzie

Prawdopodobnie w październiku br. rozpocznie się publiczna emisja akcji warszawskiej firmy Apexim SA. Jeżeli stałoby się tak, od grudnia br. Apexim byłby trzecią spółką notowaną na rynku podstawowym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GWP).

Prawdopodobnie w październiku br. rozpocznie się publiczna emisja akcji warszawskiej firmy Apexim SA. Jeżeli stałoby się tak, od grudnia br. Apexim byłby trzecią spółką notowaną na rynku podstawowym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GWP).

Aktualny kapitał akcyjny spółki wynosi 3 mln zł i jest podzielony na 3 mln akcji. Najwięcej, bo 60% wszystkich udziałów (1,8 mln akcji), posiada założyciel Apeximu i jego prezes Andrzej Rybkowski. W trzech transzach - dla pracowników, małych i dużych inwestorów.

"Głównymi celami, które stoją za publiczną emisją akcji, jest przede wszystkim znalezienie nowych funduszy na rozwinięcie działalności w innych niż dotychczasowe sektorach rynku. Dotyczy to zwłaszcza współpracy z Baanem oraz przeznaczenia części kapitału na spolonizowanie systemu informatycznego do obsługi szpitali czeskiej firmy AMIS" - powiedział Juliusz Potapczuk, dyrektor finansowy Apexim SA. Trzeci projekt to stworzenie ogólnopolskiego serwisu, równoległego i niezależnego od struktury holdingu. Do Komisji Papierów Wartościowych wpłynął także prospekt emisyjny gdyńskiego Prokomu.


TOP 200