Integrated Solutions rozbuduje infrastrukturę dla Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Przedmiotem umowy jest rozbudowanie sieci teleinformatycznej dla Gdyńskiego Centrum Innowacji. Nowa infrastruktura będzie służyć młodym firmom technologicznym zlokalizowanym w Pomorskim Parku Naukowo-Technicznym. Wartość kontraktu sięga 2,8 mln zł brutto.

W ramach kontraktu firma Integrated Solutions dostarczy niezbędny sprzęt sieciowy wraz z usługą instalacji, konfiguracji i serwisu gwarancyjnego. Mowa tu m.in. o przełącznikach sieciowych dysponujących łącznie 6 tys. portów. W ramach projektu wdrożone zostaną również rozwiązania gwarantujące ciągłość działania infrastruktury oraz ułatwiające jej konfigurację pod kątem bieżących potrzeb użytkowników. Sprzęt będzie wykorzystywany w nowych budynkach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego: biurowo - laboratoryjnym oraz wystawienniczo - konferencyjnym. Projekt wart 2,8 mln zł będzie realizowany na rzecz Gdyńskiego Centrum Innowacji - instytucji zarządzającej Pomorskim Parkiem Naukowo-Technicznym.


TOP 200