Integracyjna strategia Ericssona

Ericsson - oprócz podjęcia wewnętrznych procedur restrukturyzacyjnych - wystąpił z oryginalną koncepcją wyręczania operatorów w części ich tradycyjnych obowiązków. Według firmy operatorzy winni domagać się od producentów dostarczania zintegrowanych systemów telekomunikacyjnych, umożliwiających nie tylko realizację usług, ale również ich serwisowanie i billing.

Pogarszająca się sytuacja na rynku telekomunikacyjnym powoduje, że producenci tego sprzętu obok cięć kosztów własnych i masowych zwolnień pracowników, próbują podejmować także inne kroki. Przykładem szwedzki Ericsson, który pod presją nowych warunków - oprócz podjęcia wewnętrznych procedur restrukturyzacyjnych - wystąpił z oryginalną koncepcją wyręczania operatorów w części ich tradycyjnych obowiązków, jeśli dobrze rozumieć intencje firmy.

Ericsson zamierza sam budować kompletną sieć teleinformatyczną, obsługiwać ją przez ustalony okres, a po jej zaakceptowaniu wraz z personelem przekazywać w całości operatorowi. Taka procedura ma pomóc operatorom w skupieniu się na zasadniczej dla nich działalności, czyli znajdowaniu klientów i świadczeniu usług.

Według Ericssona operatorzy winni domagać się od producentów dostarczania zintegrowanych systemów telekomunikacyjnych, umożliwiających nie tylko realizację usług, ale również ich serwisowanie i billing za aplikacje udostępniane w sieci. Dotychczasowe rozwiązania telekomunikacyjne obejmują systemy oddzielnie traktujące sieci telekomunikacyjne, systemy zarządzania nimi, taryfikacyjne i obsługi klienta.

Operatorzy dotychczas musieli radzić sobie sami z kupowaniem systemów bilingowych, mediacyjnych, obsługi klienta i in., a potem składać wszystko w całość, często tworząc odpowiednie aplikacje we własnym zakresie.

Ericsson uważa, iż to właśnie dostawca sprzętu powinien zająć się niemal wszystkim: dostarczaniem sprzętu i oprogramowania, zestrojeniem całego systemu, posadowieniem aplikacji, a także zarządzaniem siecią.

Powodzenie strategii Ericssona zależy oczywiście od pozytywnego przyjęcia ze strony operatorów oraz wprowadzenia zmian u samego producenta, w tym reorganizacji struktury. Wiąże się to również z ponoszeniem dodatkowych dużych kosztów.

Czy firmie wystarczy na to odpowiednich środków finansowych? Według zapewnień przedstawicieli Ericssona, firma - prowadząca od kilku miesięcy wewnętrzną restrukturyzację - ma być przygotowana do takiej oferty integracyjnej już od września br.


TOP 200