Integracja z partnerami

Novell Polska stara się zainteresować partnerów pakietem exteNd Suite - produktem spoza tradycyjnego portfolio tej firmy.

Novell Polska stara się zainteresować partnerów pakietem exteNd Suite - produktem spoza tradycyjnego portfolio tej firmy.

Novell exteNd Suite to zestaw produktów, które firma oferuje w postaci pakietu narzędzi zgrupowanych wokół serwera aplikacyjnego Java. Serwer był produktem SilverStream, firmy wykupionej przez Novella w 2002 r.

Kurs na Javę

Patrząc wstecz, Novellowi od zawsze brakowało serwera aplikacyjnego, na którym użytkownicy uruchamialiby aplikacje. Z chwilą obrania kursu na otwarte standardy, Linuxa i open source serwer aplikacyjny stał się potrzebny Novellowi bardziej niż kiedykolwiek.

Server aplikacyjny exteNd jest zgodny ze standardem J2EE 1.3. Nowy J2EE 1.4 nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzony, ale już dzisiaj wielu producentów pracuje nad włączeniem funkcjonalności przyszłego standardu do swoich serwerów. Tą samą drogą podąża Novell, który zapowiedział, że dopiero kolejna wersja exteNd 6.0 będzie w pełni zgodna z J2EE 1.4.

Na razie w exteNd 5.0 znajdują się pojedyncze elementy przyszłej specyfikacji, w tym mechanizm obsługi Web. Na platformie exteNd są dostępne Broker MQ, który odpowiada za kolejkowanie komunikatów w środowisku Javy, oraz mechanizmy do integracji z CORBA 2.3 (w tym protokół RMI-IIOP).

Zaletą serwera jest łatwość obsługi, ale produkt nie odbiega od rynkowego standardu. dysponuje natomiast dwoma innymi narzędziami wchodzącymi w skład exteNd Suite, bardziej innowacyjnymi z technicznego punktu widzenia. Mowa o programach Composer i Director.

Stare z nowym

Composer udostępnia funkcjonalność istniejących aplikacji w taki sposób, by można było z nich korzystać z poziomu oprogramowania opracowanego przy użyciu nowszych technologii. Wraz z exteNd klient otrzymuje zestaw interfejsów (connectors) łączących starsze aplikacje ze światem usług sieciowych (web services) i innymi nowoczesnymi technikami programowania.

Za pewien mankament exteNd Composera można uznać brak oficjalnego API, dzięki któremu można by pisać dodatkowe interfejsy pozwalające na dołączanie nowych typów aplikacji. Przedstawiciele Novella twierdzą, że ze zdefiniowaniem takiego API należy poczekać do czasu pojawienia się kolejnej specyfikacji JCA-Java Connector Architecture 1.5. Z drugiej strony, w zestawie exteNd już teraz jest dostępnych sporo interfejsów, w tym także uniwersalne, takie jak obsługa XML czy JDBC. Kolejne wersje Composera mają także korzystać ze standardów BPEL4WS, WS-Federation i w pełni wspierać profil usług Web WS-I.

Mapowanie i definiowanie transformacji w zasadzie odbywa się przy użyciu techniki drag & drop. Przykładowo, przy analizie przechwytywanej sesji z komputerem mainframe specjalny kreator automatycznie "parametryzuje" poszczególne ekrany i identyfikuje te miejsca, w których są wprowadzane poszczególne wartości.

Na rynku jest sporo rozwiązań podobnych do Composera, i to na ogół tańszych (generalnie są to moduły, które "przechwytują" sesje i generują API w formie obiektów Javy, COM, .Net, także usług Web). Zapewne siłą Novella będą gotowe moduły do zarządzania tożsamością, a zwłaszcza do integracji różnych systemów autoryzacji.

Warto przypomnieć, że Novell oferuje także inne ciekawe narzędzie przeznaczone do integracji - DirXML. To pakiet wykorzystujący system katalogowy eDirectory, który tłumaczy różne protokoły i przekazuje je między systemami i aplikacjami.


TOP 200