Integracja pod znakiem SOA

Wrocławski eurobank to jedna z instytucji finansowych, która już od kilku lat eksperymentuje z architekturą SOA.

Wrocławski eurobank to jedna z instytucji finansowych, która już od kilku lat eksperymentuje z architekturą SOA.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej "Euro 2008" to przy okazji prawdziwy festiwal reklam. Jedną z najzabawniejszych kampanii jest cykl "Milion powodów" promujący usługi eurobanku. W kolejnych odcinkach reklamy klienci banku, a także gwiazdy (Tomasz Kot, Krystyna Janda, Maciej Żurawski) wyliczają co można kupić za kredyt w eurobanku. Oprócz rzeczy całkiem trywialnych jak maszyna do lodu czy bilet do Las Vegas, jest tam też kilka przedmiotów o całkiem frapujących zastosowaniach, takich jak chociażby "żuraw wielofunkcyjny". Kampania ta uświadamia jak zróżnicowane potrzeby mają dziś klienci banków. I jak elastyczna musi być instytucja, która chce im sprostać.

Szybko i tanio

Integracja pod znakiem SOA
Zatrudniający ponad 2600 pracowników i posiadający sieć 250 placówek na terenie całego kraju eurobank to jedna z najszybciej rozwijających się instytucji finansowych w naszym kraju. Niewątpliwy sukces, który stał się jej udziałem jest wynikiem dobrze określonej i konsekwentnie wdrażanej strategii, wspieranej oczywiście narzędziami IT.

Misją eurobanku jest oferowanie prostych i łatwo dostępnych usług kredytowych dla klientów indywidualnych. Bank chce stać się sklepem z usługami finansowymi dla najróżniejszych grup klientów.

To wyzwanie dla systemów informatycznych, które wymaga stworzenia rozwiązań, pozwalających na elastyczną implementację nowych wymagań w oparciu o system transakcyjny banku.

Razem z BEA Systems

Już od kilku lat bank realizuje to wyzwanie przy wykorzystaniu architektury zorientowanej na usługi (SOA) i rozwiązań firmy BEA Systems. Współpraca pomiędzy eurobankiem i BEA Systems rozpoczęła się w 2004 roku. Głównym powodem współpracy były plany rozwoju architektury systemów informatycznych eurobanku w oparciu o platformę J2EE i klastrowane komponenty Enterprise Java Beans. Dodatkowym impulsem do tej współpracy stały się także poważne problemy z zarządzaniem i monitoringiem infrastrukturą serwerową, z którymi eurobank zaczął borykać się trzy lata temu. To uświadomiło osobom odpowiedzialnym za IT konieczność inwestycji w dobrze określoną elastyczną architekturę systemów.

Seria testów wykazała, że najlepszym rozwiązaniem integracyjnym spośród tych dostępnych na rynku jest platforma BEA Weblogic Server. W miarę rozwoju systemów informatycznych oraz wzrostu pozycji banku na rynku usług finansowych rozwiązania BEA Weblogic Server, były wykorzystywane w coraz to nowych zastosowaniach, przede wszystkim do integracji różnych komponentów aplikacyjnych z systemem transakcyjnym. W ten sposób BEA Weblogic Server stawał się stopniową dominującą platformą transakcyjną dla większości stosowanych obecnie aplikacji oraz systemów. Dziś bank integruje przy jej pomocy większość procesów front-end i backoffice m.in. procesy sprzedażowe całej gamy produktów od karty kredytowej po kredyt hipoteczny, algorytmy skoringowe i ofertowe, automatykę komunikacyjną z partnerami biznesowymi, jak na przykład Biuro Informacji Kredytowej czy Poczta Polska, a nawet procesy windykacyjne.

Platforma BEA jest także użyta w kanałach klienckich, gdzie wysoka dostępność na poziomie 7/24 jest kluczowym wymaganiem niefunkcjonalnym. Znakomitym przykładem jest niedawno wdrożony system online-banking, gdzie wybór rozwiązań klastrujących BEA był jedną z pierwszym decyzji projektowych podjętych na samym początki przedsięwzięcia. Kolejnym przykładem jest system online obsługujący sieć wpłatomatów z funkcją natychmiastowego księgowania środków na rachunku. Było to jedno z pierwszych wdrożeń na taką skalę na świecie.

"Bank zdecydował się na rozwiązania firmy BEA ze względu na rosnące potrzeby sprawnego zarządzania i monitorowania infrastruktury serwerów aplikacji. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi na korzyść rozwiązań BEA była zapewniona obsługa klienta, duża wydajność maszyny wirtualnej i platformy JEE, duża dostępność dzięki mechanizmom klastrującym, a także otwarta polityka firmy BEA w kierunku klienta i projektów o otwartym kodzie" - mówi Michał Stochmiałek, lider zespołu Research&Development w Departamencie Rozwoju Systemów Informatycznych eurobanku.

EuroSOA

Część z tych rozwiązań została napisana już w architekturze SOA. "Cały czas pracujemy nad przekształceniem wszystkich systemów w pełną architekturę SOA. W tym celu przygotowaliśmy własną implementację SOA, ściśle dostosowaną do potrzeb banku, jednak na tyle elastyczną, że można stosować ją w praktycznie każdym systemie transakcyjnym. Dodatkowo, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie skracania czasu potrzebnego na wprowadzanie zmian w procesach biznesowych, zespół R&D Banku prowadzi badania nad użyciem narzędzi BPM"- mówi Nicos Karagieorgopulus, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych w eurobanku.

BEA System ściśle współpracuje z zespołem Research&Development biorąc udział w opracowaniu architektury zorientowanej na usługi SOA oraz narzędzi BPM. Te ostatnie mają przyspieszyć implementację nowych procesów obsługi klienta w systemach bankowych. Jakie zmiany w organizacji i jej procesach przyniosło wdrożenie architektury SOA? "Pomimo stosunkowo wczesnej fazy wdrażania pełnej architektury SOA odnotowaliśmy istotny wzrost ponownego użycia aktualnie istniejących usług, co ma przełożenie na zmniejszenie czasochłonności rozwoju nowych usług finansowych. Na razie wciąż nie doszliśmy do etapu, w którym analitycy biznesowi samodzielnie definiują procesy biznesowe za pomocą architektury SOA. Liczymy jednak, że to nastąpi już wkrótce" - mówi Nicos Karagieorgopulus.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200