Integracja na wiele sposobów

Iona Technologies oferuje zestaw narzędzi do integrowania aplikacji biznesowych.

Iona Technologies oferuje zestaw narzędzi do integrowania aplikacji biznesowych.

Irlandzka Iona Technologies jest znanym producentem brokerów obiektowych ORB - produktu niezbędne- go do tworzenia aplikacji rozproszonych, posługujących się standardami, usługami i komunikacją zgodną ze specyfika cją CORBA. Coraz powszechniejsza tendencja wykorzystania standardów J2EE zmusiła firmę w 1999 r. do dywersyfikacji oferty.

Kompetencja w dziedzinie produktów zgodnych ze specyfikacją CORBA w połączeniu z szeroką gamą produktów zgodnych z J2EE czynią obecną ofertę Iona Technologies interesującą dla wszystkich, którzy muszą integrować aplikacje.

Jak wyjaśnia Barry Morris, dyrektor generalny Iona, firma planuje zajmować się integracją aplikacji na trzech poziomach: "wewnątrz organizacji, na granicy sieci i poza organizacją". Wewnątrz organizacji dąży się do zunifikowania procesów biznesowych. "Granicę sieci" B. Morris definiuje jako interfejs między telefonami komórkowymi, komputerami przenośnymi wszelkiego typu a głównymi systemami informatycznymi. Integracja poza organizacją dotyczy zaś współpracy z partnerami handlowymi i klientami.

Różnorodne brokery

Wszystkie produkty Iona są oparte na wspólnym jądrze Adaptive Runtime Technology, zapewniającym możliwość dołączenia dowolnych usług i protokołów w formie modułów napisanych w C++ lub Javie. Z punktu widzenia twórcy aplikacji wspólne jądro abstrahuje dodatkowe moduły do zestawów API do komunikacji między obiektami, obsługi tran- sakcji, bezpieczeństwa, usług katalogowych.

Do tworzenia i osadzania aplikacji rozproszonych wewnątrz organizacji służą przede wszystkim brokery obiektowe ORB i serwer aplikacyjny iPortal Application Server. Procesy biznesowe i dane organizacji są eksponowane na zewnątrz za pośrednictwem oprogramowania iPortal Server. Do wykorzystania usług poza organizacją służą narzędzia iPortal XMLBus i XDI.

Orbix 2000 to flagowy produkt firmy - broker obiektowy, zgodny ze specyfikacją CORBA 2.3 i pewnymi elementami opra- cowywanych standardów CORBA 2.4 i 3.0, dostępny w wersji C++ i Java. Wydajność i dobra skalowalność plasują go w czołówce oferty rynkowej brokerów obiektowych. Iona oferuje również dwa inne brokery obiektowe: Orbix 3 i ORBacus. Orbix 3 jest oparty na dawnej specyfikacji CORBA 2.1. Zawiera liczne usługi sieciowe CORBA, w tym dotyczące bezpieczeństwa, szyfrowania komunikacji, obsługi zdarzeń, transakcji, publiko- wania/subskrybowania i inne. ORBacus (kupiony razem z firmą Object Oriented Concepts) to broker do wbudowania w aplikacje w sposób niewidoczny dla użytkownika, nie wymagający administrowania ani specjalnej obsługi.

W porozumieniu z Sunem

Serwer aplikacyjny iPortal Application Server służy do osadzania aplikacji Java, korzystających z technologii EJB i J2EE. Aby ułatwić tworzenie aplikacji Java dla tego serwera, Iona zawarła porozumienie z Sunem i dołącza narzędzie programistyczne Forte for Java 2.0 Community Edition. Iona dołączyła do pakietu Forte edytor XML i obsługę servletów. Zamierza także dodać moduły do automatyzacji osadzania aplikacji na serwerze, składania aplikacji z komponentów, kontroli wersji i konfigurowania aplikacji.

iPortal Server służy do agregowania danych i publikowania ich w sieci Web. Korzysta z technologii brokera Orbix 2000 i serwera aplikacyjnego iPortal Application Server. Obsługuje standardy: EJB 1.1 i J2EE, XML, XSL, SOAP, RMI, IIOP i CORBA. Iona wprowadziła niedawno iPortal OS/390 Server Java Technology Edition do integrowania aplikacji mainframe'owych CICS, PL/I, IMS i Cobol z programami Java.

Oprócz pakietu narzędziowego Forte for Java, Iona oferuje również inne produkty do tworzenia aplikacji. Pakiet SureTrack, zakupiony od firmy Genesis Development, to nie tylko program do wspomagania zarządzania procesem zespołowego tworzenia aplikacji, ale również zbiór najlepszych praktyk i metodyk tworzenia architektury i integracji istniejących aplikacji.


TOP 200